Ten rok jest ostatnim, w którym rodzice jedynaków, zarabiający więcej niż 112 tys. zł brutto, mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej. Pozwala ona obniżyć podatek o 1112,04 zł na jedno dziecko.

Rodzice (lub opiekunowie) dzieci, które nie ukończyły 18 lat mogą skorzystać z tzw. ulgi prorodzinnej. Jest ona przewidziana także dla rodziców starszych dzieci, o ile otrzymują one zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną (wtedy wiek nie ma znaczenia) lub uczą się (wtedy granicą jest 25. rok życia). Ulga prorodzinna pozwala zmniejszyć wyliczony podatek o 1112,04 zł na jedno dziecko. Ale uwaga! Jeśli jednak pociecha urodziła się w tym roku, aby określić kwotę odliczenia trzeba pomnożyć 92,67 zł przez liczbę miesięcy wychowywania dziecka - przypomina Tax Care.

Dochód tylko na zasadach ogólnych

Jest to korzystne rozwiązanie, jednak dostępne tylko dla osób opodatkowanych na zasadach ogólnych (stawka 18% do dochodów nie przekraczających 85 528 zł oraz 32% do nadwyżki). Jeżeli więc przedsiębiorca wybrał opodatkowanie podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych to z ulgi skorzysta tylko wtedy, gdy dodatkowo uzyskuje dochody opodatkowane na zasadach ogólnych.

Masz pełnoletnie dziecko - sprawdź czy masz prawo do ulgi

O ile nie ma większych problemów przy ustaleniu prawa do ulgi w przypadku dzieci małoletnich, o tyle w przypadku dzieci, które ukończyły 18 lat sprawa jest bardziej skomplikowana. Dodatkowo trzeba bowiem sprawdzić, czy dziecko nie uzyskało dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej lub tzw. dochodów giełdowych w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 3089 zł.

Nieraz ulgą trzeba się podzielić

Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę ulgi mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej, wskazuje Tax Care.

Odliczenie można stracić

Jeżeli w trakcie roku dziecko wstąpiło w związek małżeński albo na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych), to rodzice tracą prawo do ulgi począwszy od miesiąca kalendarzowego, w którym to nastąpiło. Jeżeli więc dziecko zawarło związek małżeński np. w sierpniu, to istnieje możliwość odliczenia od podatku łącznie 648,69 zł (7x92,67 zł), czyli do lipca włącznie.

Inną sytuacją, która pozbawia prawa do ulgi prorodzinnej jest uzyskanie przez dziecko dochodów (bez względów na ich wysokość) opodatkowanych podatkiem linowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, kartą podatkową lub podatkiem tonażowym.

Odlicz w zeznaniu i wypełnij załącznik PIT-O

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym. W składanym załączniku podajemy liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia.
Trzeba jednak być gotowym by na żądanie fiskusa przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:
1) odpis aktu urodzenia dziecka;
2) zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
3) odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą
między rodziną zastępczą a starostą;
4) zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Na takie sprawdzenie fiskus ma 5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku. Składając więc rozliczenie za 2012 r. trzeba być przygotowanym na kontrolę zeznania i prawa do ulgi do końca 2018 r.

W przyszłym roku dla jednych więcej, dla innych mniej

Od 2013 roku nie każdy skorzysta już z ulgi prorodzinnej, za to niektórzy odliczą więcej (czyli w 2014 r. rozliczając się za 2013 r). Wszystko zależy od liczby dzieci oraz dochodów.
Osoby z jednym dzieckiem i dochodami rocznymi powyżej 112 tys. zł stracą prawo do ulgi. Natomiast osoby, które mają co najmniej trójkę dzieci zwiększą odliczaną kwotę o 50% na trzecie dziecko. W przypadku co najmniej czwórki dzieci dodatkowo kwota odliczenia na czwarte i każde następne dziecko rośnie o 100%. Bez zmian natomiast pozostanie sytuacja podatkowa rodziców dwójki dzieci i to bez względu na wysokość dochodów.

Katarzyna Rola-Stężycka, Tax Care