Urzędnicy skarbowi oceniają składane deklaracje przede wszystkim pod względem formalnym, ale mogą również badać je pod kątem merytorycznym i prosić podatnika o złożenie wyjaśnień.

Czy błędy formalne można poprawić

Zatrudniona korzystała dotychczas z możliwości rocznego obliczenia podatku przez zakład pracy. W tym roku chciałaby uwzględnić ulgę internetową, dlatego samodzielnie sporządzi zeznanie podatkowe. Czy urzędnik sprawdzi prawidłowość deklaracji?

Czy wątpliwości merytoryczne wymagają wyjaśnienia

Podatnik złożył już zeznanie roczne na formularzu PIT-37. Robiąc porządki, znalazł nieuwzględnioną w rozliczeniu jeszcze jedną informację PIT-11 z tytułu zlecenia zrealizowanego na początku 2012 r. Czy urząd może sam wykryć taką nieprawidłowość w zeznaniu i wezwać do złożenia wyjaśnień?

Czy trzeba składać dokumenty

Podatnik w rozliczeniu za 2012 r. zamierza uwzględnić ulgę rehabilitacyjną (w związku z zakupem sprzętu niezbędnego do rehabilitacji), prorodzinną i z tytułu darowizny przekazanej fundacji prowadzącej działalność charytatywną. Czy wraz z zeznaniem trzeba od razu złożyć w urzędzie skarbowym dokumenty uprawniające do odliczenia?

Czy zawsze wystarczy jeden druk

Podatnik w ubiegłym roku uzyskał dochody z pracy, działalności wykonywanej osobiście oraz ze sprzedaży zabudowanej nieruchomości kupionej w 2010 r. Czy rozliczy się na jednym PIT?

Czy podpis męża jest wymagany

Czytelniczka DGP rozlicza dochody swoje i męża na wspólnym PIT. Mąż wyjechał służbowo za granicę i nie będzie mógł podpisać zeznania. Czy złożenie pod deklaracją tylko jednego podpisu jest błędem formalnym?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:

Jak dobrze wypełnić PIT za 2012 r. i uniknąć wezwania przez fiskusa

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.