Urzędnicy skarbowi oceniają składane deklaracje przede wszystkim pod względem formalnym, ale mogą również badać je pod kątem merytorycznym i prosić podatnika o złożenie wyjaśnień.

Czy błędy formalne można poprawić

Zatrudniona korzystała dotychczas z możliwości rocznego obliczenia podatku przez zakład pracy. W tym roku chciałaby uwzględnić ulgę internetową, dlatego samodzielnie sporządzi zeznanie podatkowe. Czy urzędnik sprawdzi prawidłowość deklaracji?