Podatnicy mają prawo rozliczać w miejsce kosztów procentowych (50 proc.) koszty faktycznie poniesione, które są w stanie potwierdzić rachunkami czy fakturami. Może mieć to jednak miejsce tylko, gdy są one wyższe, aniżeli te wynikające z zastosowania normy procentowej - mówi Marcin Łoboda, dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy.
Od początku 2013 r. w związku z nowelizacją ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn zm.) weszły w życie zmiany dotyczące rozliczania 50 – proc. kosztów uzyskania przychodów. Jak ustalić obecnie obowiązujący limit odliczenia?
Od 1 stycznia 2013 r. łączne koszty uzyskania przychodów – z tytułu np. zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności lub z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych lub z tytułu rozporządzania przez nich tymi prawami – w skali roku podatkowego nie mogą przekroczyć 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli w 2013 r. kwoty 42 764 zł.