Na pytania dotyczące wspólnego rozliczania małżonków w PIT 2012 odpowiada Bartosz Matusik, doradca podatkowy w DLA Piper.
Kiedy warto decydować się na złożenie wspólnego PIT z małżonkiem?
Jeden PIT niesie istotne korzyści, gdy dochody jednego z małżonków przekraczają próg skali podatkowej (85 528 zł rocznie). Przykładowo, jeśli jeden z małżonków osiągnął dochód 200 000 zł, a drugi 35 528 zł, to przy wspólnym rozliczeniu korzyść wyniesie ok. 50 000 zł x (32 proc. – 18 proc.), czyli ok. 7000 zł. Korzyść wynika z faktu, że część dochodu pierwszego małżonka (50 000 zł, czyli kwota poniżej progu 85 528 zł, której nie wykorzystał drugi małżonek) będzie opodatkowana stawką 18 proc. zamiast 32 proc.