Jeśli najpierw odliczyliśmy od podatku płaconego w Polsce podatek uiszczony za granicą, a potem uzyskaliśmy jego zwrot, musimy to uwzględnić w PIT za rok, w którym do niego doszło.
Jeżeli podatnik uzyskuje dochody w Holandii, musi je rozliczyć w Polsce. Tak twierdzi Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 13146/13). Resort podkreśla, że co do zasady z art. 3 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) wynika nieograniczony obowiązek podatkowy, któremu podlegają wszystkie dochody (przychody) bez względu na miejsce ich uzyskania.
Przepis ten stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Tego typu umowa zawarta między Polską a Holandią przewiduje metodę proporcjonalnego odliczenia. Polega ona na tym, że podatek uiszczony za granicą jest zaliczany na poczet podatku polskiego, obliczonego od całości dochodów – w takiej proporcji, w jakiej zagraniczny dochód pozostaje w stosunku do całości dochodu danego podatnika.