Możliwość skorzystania z tego ułatwienia po 1 stycznia 2013 r. przewiduje opublikowany właśnie projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone.

W przypadku e-PIT wystarczający będzie podpis elektroniczny oparty na informacjach podawanych przez podatnika składającego deklarację. Jest to: imię i nazwisko, data urodzenia, NIP lub PESEL oraz kwota przychodu z PIT sprzed dwóch lat. Projekt porządkuje też pozostałe przepisy obowiązującego rozporządzenia określającego sposób przesyłania innych deklaracji i podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Jest to konieczne ze względu na trzykrotną nowelizację tych przepisów w 2012 r., co może powodować utrudnienia w ich stosowaniu. Jest to tym bardziej istotne, że co roku rośnie liczba składanych e-deklaracji. Przykładowo w 2010 r. było ich prawie 3,4 mln, w 2011 r. prawie 6 mln, a w 2012 r. (do 20 listopada) ponad 10,5 mln. Resort przewiduje, że w 2013 r. elektroniczne zostanie złożonych ponad 12 mln deklaracji.