Ministerstwo Finansów nie przewiduje zwiększenia liczby organizacji pożytku publicznego (OPP), którym podatnik za pośrednictwem urzędu skarbowego może przekazać 1 proc. podatku.

Resort informuje o tym w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 8845/12). Podkreśla przy tym, że przejęcie od 2007 r. przez organy podatkowe dystrybucji 1 proc. podatku nie mogło zdezorganizować pracy aparatu skarbowego. Stąd możliwość wskazania przez podatnika tylko jednej organizacji pożytku publicznego. W ocenie resortu, im mniejszy stopień skomplikowania mechanizmu 1 proc., tym chętniej podatnicy z niego korzystają. Obecne rozwiązanie, zgodnie z którym podatnik może wskazać tylko jedną OPP (według zasady: jedno zeznanie równa się jedna organizacja), w pełni realizuje cel, jakim było uproszczenie procedury.

Resort przypomina też, że wniosek o przekazanie 1 proc. podatku może zostać złożony w każdym zeznaniu, wypełnianym przez podatnika za dany rok podatkowy. Podatnicy, którzy wypełniają więcej niż jedno zeznanie np. PIT-28 (w związku z najmem mieszkania), PIT-37 (o wysokości dochodów z pracy) oraz PIT-38 (w związku z uzyskaniem dochodów ze zbycia akcji), mają możliwość wskazania w każdym z nich innej organizacji pożytku publicznego. Praktyka pokazuje jednak, że nie wszystkie osoby fizyczne składające zeznania podatkowe korzystają z możliwości wsparcia OPP. Znacząca większość podatników (ok. 70 proc.) nie decyduje się na przekazanie 1 proc. swojego podatku. Zdaniem resortu, przyczyną takiego stanu rzeczy nie są jednak obowiązujące przepisy, lecz poziom świadomości. Ostateczną decyzję w kwestii alokacji części podatku dochodowego podejmuje sam podatnik. Jeśli nie będzie zainteresowany złożeniem wniosku o przekazanie 1 proc. podatku, to tego nie uczyni – niezależnie od funkcjonujących udogodnień.