Osoby, które w 2012 r. zdecydowały się – lub jeszcze się zdecydują – oszczędzać na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego, będą mogły skorzystać z ulgi podatkowej w PIT. Wyniesie ona od 18 do 32 proc. dokonanych wpłat, ale nie więcej niż 4030,80 zł.
Ten rok jest pierwszym, za który będzie można uwzględnić w zeznaniu podatkowym ulgę z tytułu oszczędzania na IKZE. Jak tłumaczy Joanna Narkiewicz-Tarłowska, doradca podatkowy w PwC, przysługuje ona osobom rozliczającym swój podatek według skali oraz osobom prowadzącym działalność gospodarczą, które wybrały podatek liniowy. Jest to odliczenie od dochodu, a nie od podatku.
– Oznacza to, że ulga w podatku wyniesie mniej więcej od 18 proc. do 32 proc. dokonanych wpłat, w zależności od tego, w jakim progu podatkowym znajduje się podatnik – mówi Joanna Narkiewicz-Tarłowska.