Podatnik, który wychowuje z partnerką troje dzieci, ale w stosunku do dwojga z nich nie ma władzy rodzicielskiej, może skorzystać z ulgi tylko na jedno dziecko – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
Skarżący jest w niesformalizowanym związku partnerskim. W 2010 r. mieszkał z konkubiną i razem wychowywali troje dzieci, z czego jedno było ich wspólnym potomkiem. Co do dwojga dzieci podatnik nie posiada władzy rodzicielskiej. Rozliczając się jednak za 2010 r., wykazał w zeznaniu rocznym ulgę na troje dzieci. Organ podatkowy zakwestionował to rozliczenie i uznał, że podatnik miał prawo do odliczenia ulgi jedynie na jedno dziecko w kwocie 1112,04 zł. Uzasadniał, że ulga prorodzinna przysługuje rodzicom (biologicznym lub adopcyjnym), wykonującym władzę rodzicielską oraz podatnikom utrzymującym pe0łnoletnie dzieci w związku z wykonywaniem ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego. Skarżący nie zgodził się z tym rozstrzygnięciem. Jego zdaniem miał prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej zarówno na swoje biologiczne dziecko, jak i na dwoje dzieci swojej partnerki życiowej. Przyznał, że ulga prorodzinna należy się matce dzieci, ale nie osiąga ona dochodów, więc nie ma możliwości skorzystania z ulgi.
Sąd orzekł, że rację w sporze mają organy podatkowe. Przypomniał, że zgodnie z art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) od podatku dochodowego podatnik ma prawo odliczyć 1112,04 zł na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym: wykonywał władzę rodzicielską; pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało; sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Gdańsku z 3 października 2012 r., sygn. akt I SA/Gd 643/12.