Podatnicy, którzy złożyli terminowo zeznanie roczne za 2011 r., ale zapomnieli o prawie do preferencyjnego rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko lub wspólnie z małżonkiem, nie mogą skorzystać z tej preferencji, składając korektę zeznania po terminie rozliczeń rocznych.
Taka zasada – zdaniem fiskusa – wynika z ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn.zm.). Inaczej jednak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (wyrok z 28 marca 2012 r., sygn. akt I SA/Kr 2155/11).
Korzystny dla zapominalskich wyrok, w którym sąd pozwolił na skorzystanie z preferencji podatkowych w korekcie zeznania podatkowego, jest nieprawomocny i dotyczy jednostkowej sprawy. Dlatego nie może być stosowany przez innych podatników.