Zeznanie roczne należy złożyć na jednym z formularzy: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 lub PIT-39.
Podatnik, który otrzymał za 2011 r. kilka informacji o uzyskanych dochodach powinien zacząć od ich uporządkowania.
Barbara Pyzel, doradca podatkowy w spółce telekomunikacyjnej Exatel, wyjaśnia, że informacja o dochodach i pobranych zaliczkach PIT--11 jest w większości przypadków przygotowywana dla osób zatrudnionych na umowę o pracę, a także w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło.