Zeznanie roczne należy złożyć na jednym z formularzy: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 lub PIT-39.
Podatnik, który otrzymał za 2011 r. kilka informacji o uzyskanych dochodach powinien zacząć od ich uporządkowania.
Barbara Pyzel, doradca podatkowy w spółce telekomunikacyjnej Exatel, wyjaśnia, że informacja o dochodach i pobranych zaliczkach PIT--11 jest w większości przypadków przygotowywana dla osób zatrudnionych na umowę o pracę, a także w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło.
– Informacja PIT-8C jest sporządzana w przypadku wypłaty stypendium, przychodów z innych źródeł oraz niektórych kapitałów pieniężnych – dodaje Barbara Pyzel.
Często zdarza się, że podatnicy otrzymują oba rodzaje informacji podatkowych. Wtedy powinni je uwzględnić, przygotowując zeznanie za cały rok. Jest to możliwe w zeznaniach PIT-36 oraz PIT-37.
Zeznanie podatkowe PIT-36 jest przeznaczone dla osób, które uzyskują przede wszystkim dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali PIT oraz działów specjalnych produkcji rolnej, dochody z umów o pracę, krajowych i zagranicznych emerytur, działalności wykonywanej osobiście, w tym umów-zleceń oraz umów o dzieło, praw majątkowych, w tym honorariów i tantiem, jakie otrzymują twórcy, dochody z innych źródeł, np. upominków otrzymanych w związku promocją lub reklamą o jednorazowej wartości powyżej 200 zł.

26 dni zostało na złożenie PIT za rok 2011

– Zeznanie PIT-36 pozwala na wspólne rozlicznie dochodów z małżonkiem – dodaje Barbara Pyzel.
Z kolei PIT-37 jest przeznaczony dla osób, które uzyskują przede wszystkim dochody z umów o pracę, krajowych i zagranicznych emerytur, działalności wykonywanej osobiście, w tym umów-zleceń oraz umów o dzieło, praw majątkowych, w tym honorariów i tantiem, jakie otrzymują twórcy, dochody z innych źródeł. Również PIT-37 pozwala na wspólne rozlicznie dochodów z małżonkiem.
Barbara Pyzel podkreśla, że zeznania PIT-36 oraz PIT-37 różnią się w zasadzie tylko możliwością wykazania dochodów z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej.
W przypadku pozostałych zeznań rocznych, czyli PIT-36L, PIT-38 i PIT-39, są one przeznaczone do rozliczenia specyficznych źródeł przychodów, które są objęte 19-proc. stawką podatku dochodowego od osób fizycznych. Na druku PIT-36L rozliczają się osoby prowadzące działalność gospodarczą, które wybrały podatek liniowy. Formularz PIT-38 wypełniają inwestorzy, którzy uzyskali dochód lub stratę z operacji giełdowych. A na formularzu PIT-39 składają swoje rozliczenie podatnicy mający dochody z nieruchomości, którą nabyli po 31 grudnia 2008 r. i sprzedali przed upływem pięciu lat od zakupu.