Mąż i żona, którzy chcą złożyć wspólne zeznanie za 2011 r., muszą to zrobić najpóźniej 30 kwietnia 2012 r. Po tej dacie tracą prawo do preferencyjnego opodatkowania.
Terminowe rozliczenie PIT jest kluczową sprawą przy rozliczeniu dochodów małżonków. Wszystko dlatego, że przepisy ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 3 kwietnia 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) przewidują, że łączne opodatkowanie dochodów męża i żony nie ma zastosowania do podatników, którzy wniosek, wyrażony w zeznaniu podatkowym, złożą po terminie określonym w ustawie PIT.
Trzeba też wiedzieć, że samo zawarcie małżeństwa nie wystarczy, aby mąż i żona złożyli wspólne zeznanie. Ustawodawca skorzystanie z tej preferencji uzależnia od spełnienia kilku warunków łącznie.