Jeśli pracownicy sami dzielą się napiwkami otrzymanymi od klientów, to jest to przychód z innych źródeł. Taki sposób rozliczenia potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.
Jeśli zakład pracy podatnika przechowuje i redystrybuuje napiwki między swoich pracowników, to mają one charakter przychodu ze stosunku pracy, a pracodawca pełni funkcję płatnika. Jeśli natomiast pracownicy sami dzielą się napiwkami otrzymanymi od klientów, to jest to przychód z innych źródeł. Taki sposób rozliczenia potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.
Sprawa, jaką zajął się sąd, dotyczyła interpretacji. Spółka prowadząca działalność gospodarczą w zakresie gier losowych zamierzała również otworzyć restaurację oraz kasyno gry. We wniosku wskazała, że pracownicy zatrzymują dla siebie otrzymane bezpośrednio od klientów napiwki. Natomiast te, które będą otrzymywać kelnerzy i barmani, będą trafiać do specjalnej kasetki należącej do spółki, która stanowi obowiązkowy element wyposażenia restauracji. Po rozliczeniu należności wynikającej z rachunku za usługę każdy pracownik zachowuje otrzymany napiwek dla siebie.