Podatnik, który ma prawo do rozliczenia w zeznaniu PIT jako osoba samotnie wychowująca dziecko, może korzystać z odliczenia ulgi na dzieci.
Reklama
Wielu podatników ma wątpliwości, czy obliczając podatek jako samotny rodzic może jeszcze skorzystać z ulgi prorodzinnej. Odpowiedź jest twierdząca. Rozliczenie podatku jako osoba samotnie wychowująca dziecko oraz ulga prorodzinna to preferencje funkcjonujące niezależne od siebie, co w praktyce oznacza, że jedna nie wyłącza drugiej.
Szczególny sposób rozliczenia z fiskusem adresowany do osób samotnie wychowujących dzieci oznacza, że mogą one określić podatek w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy swoich dochodów. Odnosi się to tylko do dochodów opodatkowanych skalą podatkową. Od tak obliczonego podatku, pomniejszonego o składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne można następnie dokonać odliczeń z tytułu ulgi prorodzinnej. Do dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany, np. od wygranych w grach liczbowych, dywidend, odsetek od lokat bankowych, itp., oraz nie dolicza się dochodów uzyskanych przez pełnoletnie dziecko.

33 dni zostały na złożenie PIT za rok 2011

Warto wskazać, że z ulgi w pełnej wysokości, która – przypomnijmy – za cały rok wynosi 1112,04 zł, korzysta w praktyce podatnik rozliczający się indywidualnie, którego wynagrodzenie przekracza miesięcznie kwotę 1798 zł (21 576 zł rocznie). W przypadku gdy jest ono niższe lub podatnik skorzysta z odliczeń od dochodu (np. ulgi internetowej, rehabilitacyjnej) czy też z preferencyjnego opodatkowania na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci, praktycznie odliczyć będzie można część ulgi – tylko do wysokości podatku po odliczeniu składek zdrowotnych. Nadwyżka ulgi nie przejdzie na kolejny rok.

Rodzice, opiekunowie prawni i rodziny zastępcze mogą odliczyć 1112,04 zł w PIT na jedno dziecko

Należy pamiętać, że ustawowe przesłanki dotyczące dzieci objętych ulgą oraz preferencyjnym obliczeniem podatku są takie same. Oznacza to, że oba przywileje mają zastosowanie w przypadku wychowywania dzieci małoletnich, dzieci bez względu na wiek, jeśli otrzymywały w roku podatkowym zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną oraz uczących się pełnoletnich dzieci do ukończenia 25 lat.

Ulga prorodzinna obejmuje trzy grupy dzieci: małoletnie, uczące się dzieci pełnoletnie (do ukończenia 25 lat) oraz dzieci niepełnosprawne

Dorosłe dzieci uczące się nie mogą dodatkowo uzyskać w roku podatkowym dochodów (opodatkowanego skalą lub tzw. giełdowych) w wysokości przekraczającej kwotę 3089 zł.