Matka wychowuje pełnoletnie dziecko, które otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny i uzyskało dochody z pracy powyżej 3089 zł. Czy podatniczka skorzysta z rozliczenia dla samotnych rodziców?
Może. Według resortu finansów w przypadku samotnego wychowywania dziecka, które otrzymywało zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, nie jest istotny ani wiek dziecka, ani wysokość jego dochodów.
Rodzic ma prawo do opodatkowania swoich dochodów w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci niezależnie od zarobków dziecka, które otrzymywało zasiłek pielęgnacyjny. Dochodów pełnoletniego dziecka nie dolicza się do dochodów rodzica. Dziecko składa odrębny PIT.