Matka wychowuje pełnoletnie dziecko, które otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny i uzyskało dochody z pracy powyżej 3089 zł. Czy podatniczka skorzysta z rozliczenia dla samotnych rodziców?
Może. Według resortu finansów w przypadku samotnego wychowywania dziecka, które otrzymywało zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, nie jest istotny ani wiek dziecka, ani wysokość jego dochodów.
Rodzic ma prawo do opodatkowania swoich dochodów w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci niezależnie od zarobków dziecka, które otrzymywało zasiłek pielęgnacyjny. Dochodów pełnoletniego dziecka nie dolicza się do dochodów rodzica. Dziecko składa odrębny PIT.
Podstawa prawna
Art. 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361).