Odliczenie ulgi na dzieci przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym i rodzinom zastępczym uzyskującym dochody rozliczane skalą podatkową. Maksymalnie za każde dziecko można pomniejszyć PIT 2011 o 1112,04 zł.

Czy renta socjalna umożliwia odliczenie

Podatniczka jest wdową. Czy ma możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej na dziecko w wieku 30 lat, które uzyskuje rentę socjalną w wysokości ok. 7 tys. zł rocznie?