Urzędem skarbowym właściwym do złożenia zeznania podatkowego za 2011 r. jest ten urząd skarbowy, który był właściwy dla podatnika 31 grudnia 2011 r.
– Jeśli podatnik przeprowadzi się w 2012 r., ale przed upływem terminu do złożenia zeznania za 2011 r., czyli przed 30 kwietnia, nie wpłynie to na zmianę właściwości urzędu, do którego należy złożyć zeznanie – wyjaśnia Joanna Skibicka, konsultant w Stone & Feather Tax Advisory.
Od 1 stycznia tego roku zostały zmienione przepisy dotyczące aktualizacji danych w urzędzie skarbowym, a formularz NIP-3 zastąpiono zgłoszeniem ZAP-3. Joanna Skibicka wyjaśnia, że jest ono przeznaczone dla osób fizycznych będących podatnikami, które jednocześnie są objęte rejestrem PESEL, nie prowadzą działalności gospodarczej, nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT, nie są także płatnikami podatków ani składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.