Uchylenie wspólności uniemożliwia złożenie wspólnego rozliczenia rocznego PIT. Jednym z warunków do jego zastosowania jest bowiem pozostawanie we wspólności przez cały rok.
Separacja, czyli uchylenie wspólnoty małżeńskiej, niesie ze sobą konsekwencje nie tylko w zakresie stosunków cywilnoprawnych, ale również w sferze podatkowej. W wyniku orzeczenia separacji powstaje rozdzielność majątkowa, która wywiera bezpośrednio skutki związane ze statusem cywilnym oraz rodzinnym. Nie jest to też obojętne dla obowiązków i praw podatkowych.
– W efekcie mimo utrzymania małżeństwa małżonkowie w separacji nie będą mogli złożyć wspólnego zeznania za rok, w którym doszło do separacji, oraz za kolejne lata – ostrzega Maciej Grela, doradca podatkowy w kancelarii Gide Loyrette Nouel.