Odliczając wydatki za korzystanie z dostępu do internetu, podatnicy po raz pierwszy nie muszą pamiętać o ich dokumentowaniu fakturami VAT. Limit odliczenia się nie zmienił i nadal wynosi 760 zł za cały rok.
Ulga internetowa obowiązuje od 1 stycznia 2005 r., przy czym przez znaczny okres dotychczasowego obowiązywania zasady jej stosowania budziły wiele wątpliwości. Wynikały one z rygorystycznych warunków odliczenia. Ulga ograniczona była wyłącznie do wydatków związanych z użytkowaniem internetu w miejscu zamieszkania, a jedynym dowodem poniesienia kosztu mogła być faktura. Jednak wraz z rozwojem dostępu do sieci, m.in. pojawieniem się poza stacjonarnym łączem internetu mobilnego, czy coraz powszechniejszym stosowaniem przez operatorów elektronicznego potwierdzania poniesienia wydatku (w praktyce często były to dokumenty niespełniające wymogów faktury elektronicznej), niezmieniane przepisy o uldze internetowej coraz bardziej nie przystawały do rzeczywistości.
Przepisy zostały w końcu zmienione nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 25 listopada 2010 r. Ponieważ jednak regulacje tej ustawy miały zastosowanie do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2011 r., z nowych zasad odliczenia ulgi internetowej podatnicy skorzystają po raz pierwszy przy okazji najbliższych rozliczeń z fiskusem, tj. w zeznaniach za 2011 r. składanych do końca kwietnia 2012 roku.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Nowych zasad obowiązujących od 2011 r.

Wydatki na sieć muszą być poniesione

Czy ulga podatkowa na internet jest limitowana

Dokumentowania poniesionych kosztów

Wypełnienia zeznania i załączników

Czy ulga internetowa może przysługiwać także osobie prowadzącej firmę

Faktury nie muszą być wysyłane na adres miejsca korzystania z internetu

Czy można odliczać wydatki na internet w telefonie komórkowym

Czy najemca zawsze będzie mógł skorzystać z odliczenia w zeznaniu

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: W jaki sposób korzystać z ulgi internetowej w rozliczeniu PIT za 2011 r.