Roczne obliczenie podatku z tytułu wypłaconych świadczeń z urzędu sporządza organ rentowy na druku PIT-40A do końca lutego, a następnie przekazuje emerytowi lub renciście i urzędowi skarbowemu. ZUS nie uwzględni w takim rozliczeniu ulg podatkowych ani nie rozliczy emeryta wspólnie z małżonkiem. Nie oznacza to jednak, że z takich przywilejów emeryci i renciści korzystać nie mogą. Jedynym warunkiem jest samodzielne złożenie zeznania podatkowego.

– Dotyczy to podatników uzyskujących dochód z emerytur i rent, rent strukturalnych, rent socjalnych, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych – wylicza Marcin Sikora, doradca podatkowy w kancelarii prawno-podatkowej Sikora i Wspólnicy.

Roczne obliczenie podatku PIT-40A zastępuje zeznanie roczne podatnika i nie jest on zobowiązany do składania zeznania PIT-37 lub PIT-36.

Emeryci i renciści mogą przekazać 1 proc. na rzecz organizacji publicznego tylko gdy samodzielnie składają roczne zeznanie podatkowe

– Jednak pomimo otrzymania rozliczenia PIT-40A podatnik może, a czasami musi rozliczyć się samodzielnie i złożyć odrębne zeznanie podatkowe – podkreśla Marcin Sikora.

85 dni zostało na złożenie PIT za rok 2011

Obowiązek złożenia samodzielnego zeznania dotyczy przede wszystkim sytuacji, gdy emeryt lub rencista uzyskał inne dochody podlegające opodatkowaniu. Natomiast przy braku takiego obowiązku, samodzielne złożenie PIT daje emerytom możliwość opodatkowania dochodów łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, dzięki czemu można zmniejszyć wysokość należności względem fiskusa, szczególnie jeśli drugi małżonek uzyskał wysoki dochód. Samodzielny PIT pozwala także emerytom i rencistom na skorzystanie z ulg podatkowych (np. rehabilitacyjnej, internetowej).