Osoby, które chcą złożyć korektę zeznania za 2010 r., mogą przesłać formularz przez internet. Nie muszą używać do tego e-podpisu z kwalifikowanym certyfikatem.
Podatnicy mogą przesyłać drogą elektroniczną zeznania roczne, ale również korekty tych zeznań. Dotyczy to zarówno rozliczeń za 2011 r., jak i wcześniejszych, czyli za lata 2009 i 2010. Możliwe jest również skorygowanie zeznania PIT-37 za rok 2008.
Wszyscy, którzy chcą skorzystać z tej możliwości, muszą jednak pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim, aby skorygować zeznanie, trzeba stosować formularz obowiązujący w danym roku. Formularze można pobrać ze strony www.e-deklaracje.gov.pl. Aby wypełnić korektę, trzeba to zaznaczyć w zeznaniu. Należy również pamiętać o wyjaśnieniu przyczyn złożenia korekty. Służy do tego specjalny formularz, ale osoby składające zeznania przez internet nie muszą go sami pobierać. Po zaznaczeniu w zeznaniu, że jest to korekta, specjalny druk zostanie wyświetlony pod zeznaniem. Przykładowo, jeśli korekta wynika ze złych obliczeń dotyczących ulg, wystarczy wskazać, że np. odliczyliśmy na internet całą wydaną kwotę w roku (1 tys. zł), a obowiązuje limit odliczenia w wysokości 760 zł. Opis zdarzenia powinien być zwięzły i logiczny.
Złożenie korekty nie wymaga posiadania podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem. Wystarczy podać pięć cech osobowych: imię, nazwisko, datę urodzenia, identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL) oraz kwotę przychodu z zeznania za poprzedni rok. A więc, gdy składamy korektę PIT za 2010 r., należy podać kwotę przychodu z zeznania za 2009 r.