Osoby wypełniające swoje zeznanie za 2011 r. muszą uważać na identyfikator podatkowy. Jest nim PESEL lub NIP.
Resort finansów zwraca jednak uwagę, że od 1 września 2011 r. identyfikatorem podatkowym dla podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej lub nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT oraz nie są płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jest numer PESEL. Identyfikatorem dla pozostałych podatników, w tym płatników, jest numer identyfikacji podatkowej (NIP).
Osoby, które do e-PIT w poprzednich latach wpisywały NIP, a także te, które po raz pierwszy chcą wysłać zeznanie przez internet, muszą więc pamiętać o wpisaniu poprawnego identyfikatora.