Osoby wypełniające swoje zeznanie za 2011 r. muszą uważać na identyfikator podatkowy. Jest nim PESEL lub NIP.
Resort finansów zwraca jednak uwagę, że od 1 września 2011 r. identyfikatorem podatkowym dla podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej lub nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT oraz nie są płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jest numer PESEL. Identyfikatorem dla pozostałych podatników, w tym płatników, jest numer identyfikacji podatkowej (NIP).
Osoby, które do e-PIT w poprzednich latach wpisywały NIP, a także te, które po raz pierwszy chcą wysłać zeznanie przez internet, muszą więc pamiętać o wpisaniu poprawnego identyfikatora.
Ministerstwo wyjaśnia jednak, że w przypadku składania korekty deklaracji należy użyć takiego identyfikatora podatkowego, jaki był użyty w deklaracji pierwotnej, bez względu na obecnie stosowany. Innymi słowy, osoba, które chce skorygować np. PIT-37 złożony za 2010 r., musi w korekcie podać NIP.
Przypomnijmy, że w rozliczeniach za 2011 r. podatnicy mogą składać drogą elektroniczną formularze: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39. Nie muszą posiadać bezpiecznego podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem. Wystarczy podać pięć cech osobowych: imię, nazwisko, datę urodzenia, identyfikator podatkowy oraz kwotę przychodu wpisaną w zeznaniu za 2010 r. Podobnie jak w przypadku identyfikatora wpisywanego na pierwszej stronie formularza, również w danych autoryzujących należy podać PESEL.