Dochody naukowców z prac badawczych będą opodatkowane PIT wyłącznie w Polsce.
Podatniczka wyjechała na dwuroczny kontrakt do USA, gdzie została zatrudniona na Uniwersytecie Stanforda na stanowisku adiunkta (oficjalna nazwa angielska Post Doctoral Scholar). Tam prowadzi badania naukowe w dziedzinie astrofizyki. Badania te prowadzone są w interesie społecznym. Podatniczka, rozliczając dochody zagraniczne w Polsce, chciałaby skorzystać z ulgi abolicyjnej.
Według Izby Skarbowej w Warszawie nie będzie to możliwe. Dochody z prac badawczych będą opodatkowane wyłącznie w Polsce.