Mąż i żona w rozliczeniu PIT za 2011 rok mają prawo uwzględnić składki zdrowotne KRUS.
Małżonkowie chcą złożyć wspólny PIT za 2011 r. Mąż nic nie zarobił w ubiegłym roku, ale opłacał składki do KRUS. Żona była zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Czy mogą złożyć wspólny PIT i odliczyć zapłacone składki KRUS?
Zgodnie z ustawą z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) małżonkowie mogą złożyć wspólne zeznanie podatkowe, wykazując w nim uzyskane dochody.