Podatnik zarabiający poza Polską ma prawo uwzględnić w PIT 30 proc. diety za każdy dzień pozostawania w stosunku pracy.
Rozliczanie dochodów zagranicznych dotyczy osób, które podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, tj. mających w kraju miejsce zamieszkania, a jednocześnie osiągających przychody z tytułu pracy za granicą.
– Osoby takie zobowiązane są do rozliczenia podatku od całości osiągniętego przez nie dochodu, a zatem zarówno uzyskanego w Polsce, jak i za granicą – wyjaśnia Agnieszka Samborska, konsultant podatkowy w Accace.