W rozliczeniu PIT składanym za 2011 r. podatnicy mogą pomniejszyć swój dochód m.in. o wydatki internetowe, rehabilitacyjne lub przekazane darowizny. Podatek można zmniejszyć, m.in. korzystając z ulgi na dzieci.
Każdy uzyskany w 2011 r. dochód trzeba opodatkować i wykazać przed urzędem skarbowym. Właśnie rozpoczęła się akcja rozliczeń PIT za ubiegły rok. Zeznania: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 muszą trafić do skarbówki najpóźniej 30 kwietnia 2012 r. Do tego dnia trzeba będzie też uregulować należny podatek dochodowy. Warto więc sprawdzić, jak takie zobowiązanie zmniejszyć, wykorzystując dostępne ulgi podatkowe.
Podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest dochód. Zatem osiągnięty przychód trzeba pomniejszyć o koszty uzyskania przychodów. Od tak obliczonego dochodu trzeba będzie obliczyć należny za dany rok podatek. Ważne, aby przed dokonaniem takich obliczeń sprawdzić, czy nie przysługują nam jakieś ulgi. Jedne będzie można odliczyć od dochodu i inne od podatku.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Z jakich ulg podatkowych można skorzystać w zeznaniu za 2011 rok.

W pełnej wersji artykułu dowiesz się więcej na temat:
- Ulgi rehabilitacyjnej
- Wydatków na sieć
- Darowizn w PIT
- Wychowywania dziecka
- Składek ubezpieczeniowych
- Limitów odliczeń w PIT dla ulg obowiązujących w 2011 r.