W wyniku zmian w zasadach stosowania kosztów podatek dla zarabiających powyżej 85 528 zł rocznie wzrośnie o kilkaset procent – wynika z naszych wyliczeń. Dla wielu osób korzystniejsze może okazać się samozatrudnienie.
Jeśli przemier zrealizuje swoje zapowiedzi z expose, od stycznia 2013 roku osoby, które na pracy twórczej zarobią więcej niż 85 528 zł rocznie, stracą prawo do zryczałtowanych 50-proc. kosztów. Dla twórców, którzy nie przekroczą tego progu, nic się nie zmieni.
Limit ten dotyczy wyłącznie przychodów z pracy twórczej. Jeśli zatem ktoś zarobi w ciągu roku 40 tys. zł z pracy etatowej i 85 tys. z praw autorskich, to choć suma przychodów wyniesie 125 tys. zł, zachowa prawo do 50-proc. kosztów. Osoba, która z pracy twórczej uzyska 120 tys. zł, będzie mogła takie koszty odliczyć tylko od wspomnianych 85 tys. zł. Oznacza to, że maksymalnie odliczy od przychodów ok. 35 tys. zł. Tyle bowiem wynoszą zryczałtowane koszty dla twórców liczone od 85 tys. zł. Jak widać, w rzeczywistości wcale nie są one równe 50 proc. Już wcześniej wprowadzono bowiem zmianę, która spowodowała, że koszty nie są naliczane od przychodów, ale od przychodu pomniejszonego o składki ZUS.