Osoba, która dostała zwrot kwot wcześniej odliczonych od dochodu lub podatku, musi ująć je w zeznaniu. Może to dotyczyć np. ulgi internetowej.
Podatnicy od dawna mieli obowiązek doliczania w rocznym PIT do dochodu lub podatku niektórych kwot uprzednio odliczonych, które następnie zostały im zwrócone w jakiejkolwiek formie. Jednak w rozliczeniu podatkowym za 2011 r. przepis ten po raz pierwszy będzie miał zastosowanie w znacznie szerszym zakresie. Dla niektórych może to oznaczać konieczność zwrotu niektórych ulg podatkowych, które dotychczas takiemu zwrotowi nie podlegały, np. ulgi internetowej.

Cel zmiany