Odliczenia od dochodu lub podatku, które można wykazać w rocznym zeznaniu PIT, wymagają posiadania odpowiednich dowodów. Warto już teraz zgromadzić dokumenty, które będą poświadczały prawo do odliczeń.
Mimo że do końca rozliczenia PIT za 2011 rok jest jeszcze ponad 5 miesięcy, już dziś warto rozpocząć przygotowania. Szczególnie ważne jest zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji, która pozwoli na poprawne wypełnienie deklaracji, a także może dać podatnikowi prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania lub zmniejszenia podatku.

Zakres opodatkowania

Opodatkowaniu PIT podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o PIT oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
Gdy podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku jest suma dochodów z wszystkich źródeł przychodów. Dochodem będzie nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie dokumenty należy zgromadzić, aby skorzystać z ulg za 2011 rok.
W pełnej wersji artykułu:
- Czy podatnik powinien posiadać orzeczenie o stwierdzonej niepełnosprawności
- Czy stacja krwiodawstwa musi wydać zaświadczenie o oddanej krwi
- Czy przekazane darowizny trzeba udowodnić odpowiednimi dokumentami
- Składki ubezpieczeniowe
- Ulga rehabilitacyjna
- Kluczowe dokumenty
- Wydatki internetowe
- Ulga prorodzinna