Osoby, które chcą sprzedać mieszkanie lub dom kupione do końca 2006 r., powinny poczekać z transakcją do 1 stycznia 2012 r. Wtedy przychód uzyskany ze sprzedaży nie będzie już opodatkowany 10-proc. podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wszystko dlatego, że od momentu nabycia nieruchomości ( 2006 r.) do momentu sprzedaży (2012 r.) upłynie 5 lat. Uniknięcie podatku to spora oszczędność. Przykładowo podatnik, który będzie chciał sprzedać mieszkanie za 800 tys. zł, musiałby zapłacić PIT na poziomie 80 tys. zł. 1 stycznia 2012 r. 80 tys. zł zostanie w jego kieszeni.

Zmiany w ustawie

W ostatnich latach ustawodawca dwa razy zmieniał zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nieprofesjonalnego obrotu nieruchomościami. To znacznie skomplikowało zasady rozliczeń z fiskusem w tym zakresie.

Konsekwencje podatkowe w przypadku zbycia nieruchomości przez osobę fizyczną uzależnione są od daty nabycia albo wybudowania nieruchomości. Tomasz Piekielnik, doradca podatkowy, partner w spółce doradztwa podatkowego Piekielnik i Partnerzy, zwraca uwagę, że obecnie obowiązują aż trzy różne systemy opodatkowania zbycia nieruchomości – dla nieruchomości nabytych do końca 2006 r., dla nieruchomości nabytych w latach 2007 – 2008 oraz dla nieruchomości nabytych od 2009 r.

– W związku z tym, że przedaż nieruchomości nie podlega opodatkowaniu PIT po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości, od 2012 r. będą obowiązywały jedynie dwa reżimy podatkowe (dla nieruchomości nabytych w latach 2007 – 2008 oraz dla nieruchomości nabytych od 2009 r.) – wymienia Tomasz Piekielnik.

Według Joanny Patyk, doradcy podatkowego, właścicielki Kancelarii Podatkowej w Tax & Business, to niewątpliwie korzystna sytuacja dla podatników. Podatnicy nie będą już analizować sposobu opodatkowania podatkiem zryczałtowanym w wysokości 10-proc. w odniesieniu do nieruchomości nabytych do końca 2006 r.

Kluczowe pięć lat

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej opodatkowują dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości, jeżeli następuje ono przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie.

– Tym samym w przypadku zbycia nieruchomości nabytych w 2006 r., po 1 stycznia 2012 r. nie powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego – potwierdza Marcin Sobieszek, doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy.

Grzegorz Kujawski, doradca podatkowy w KNDP, dodaje, że nie ma tu znaczenia cena, jaką uzyskamy za nieruchomość. Trzeba jednak pamiętać, że nie dotyczy to nieruchomości wykorzystywanych w działalności gospodarczej, jeśli nie są mieszkalne.

Jeżeli zbycie takiej nieruchomości nastąpiłoby do końca 2011 r., to należałoby zapłacić co do zasady 10-proc. podatek od przychodu. Zwolnienie z PIT byłoby możliwe jedynie w przypadku przeznaczenia dochodu na cele mieszkaniowe i złożenie terminowo odpowiedniego oświadczenia do urzędu skarbowego.

– W takim przypadku podatnikowi przysługują ulgi podatkowe pozwalające uniknąć konieczności zapłaty podatku dochodowego – mówi Grzegorz Kujawski.

Błędne rozliczenie PIT przy sprzedaży mieszkań trzeba skorygować