Osoba, która sprzeda mieszkanie i za uzyskane pieniądze kupi nowe w celu wynajmowania, nie skorzysta ze zwolnienia podatkowego w postaci ulgi mieszkaniowej – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.
Skarżący sprzedał mieszkanie, a pieniądze przeznaczył na zakup dwóch innych mieszkań na licytacjach prowadzonych przez komornika sądowego. Nie wiedział jednak, czy pieniądze ze sprzedaży są jego przychodem, który jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).
Uważał, że nie będzie musiał zapłacić podatku, gdyż w ciągu dwóch lat od sprzedaży pierwszego mieszkania przeznaczył wszystkie pieniądze na zakup dwóch innych mieszkań. Problem w tym, że wskazany przepis ustawy o PIT wymaga, aby pieniądze ze sprzedaży przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe. Tylko wtedy, po spełnieniu innych warunków, przysługuje zwolnienie z podatku. Skarżący wyjaśnił, że przez własne cele mieszkaniowe rozumie zakup mieszkania w celu późniejszej jego sprzedaży z zyskiem bądź jego wynajem.