Skarżący sprzedał mieszkanie, a pieniądze przeznaczył na zakup dwóch innych mieszkań na licytacjach prowadzonych przez komornika sądowego. Nie wiedział jednak, czy pieniądze ze sprzedaży są jego przychodem, który jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Uważał, że nie będzie musiał zapłacić podatku, gdyż w ciągu dwóch lat od sprzedaży pierwszego mieszkania przeznaczył wszystkie pieniądze na zakup dwóch innych mieszkań. Problem w tym, że wskazany przepis ustawy o PIT wymaga, aby pieniądze ze sprzedaży przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe. Tylko wtedy, po spełnieniu innych warunków, przysługuje zwolnienie z podatku. Skarżący wyjaśnił, że przez własne cele mieszkaniowe rozumie zakup mieszkania w celu późniejszej jego sprzedaży z zyskiem bądź jego wynajem.

Sąd nie zgodził się z taką interpretacją. Orzekł, że wydatkowanie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości na zakup lokalu mieszkalnego, ale nie w celu zamieszkania w tym lokalu, tylko odsprzedaży z zyskiem lub odpłatnego wynajmowania, nie spełnia warunku zwolnienia. Skarżący nie dążył bowiem do zrealizowania własnych potrzeb mieszkaniowych, ale chciał osiągnąć zysk. Przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT należy więc interpretować wąsko. Nie można pojęcia własne cele mieszkaniowe interpretować szeroko, w oderwaniu od celu polegającego na zaspokojeniu potrzeby mieszkaniowej.

Wyrok jest nieprawomocny.

Wyrok z 24 lutego 2012 r., sygn. akt I SA/Łd 1639/11.