Pracodawca, który zdecyduje się finansować pracownikom dojazdy do pracy i z pracy, musi opodatkować wartość tych świadczeń. Jest to przychód osób zatrudnionych w firmie.
Pracodawca, chcąc zmotywować pracowników lub ułatwić dojazd do pracy, zapewnia im bezpłatny dojazd do zakładu np. wynajętym autobusem. Według Pawła Nocznickiego, doradcy podatkowego, menedżera w Stone & Feather Tax Advisory, taka możliwość zapewniona przez pracodawcę stanowi dla pracownika dodatkową korzyść. Wartość takiego świadczenia należy doliczyć do przychodów pracownika ze stosunku pracy i opodatkować (oraz uwzględnić w składkach ZUS). Przychodem ze stosunku pracy są m.in. świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika oraz wartość innych nieodpłatnych świadczeń.