Finansowane przez pracodawcę pakiety szkoleniowe mogą być zwolnione z PIT. Nie będą też podlegały podatkowi od towarów i usług.
Szkolenia oferowane i finansowane pracownikom obejmują zwykle dodatkowe usługi związane ze szkoleniem, np. gastronomiczne, noclegi. Takie pakiety szkoleniowe z reguły będą zwolnione z podatku dochodowego. Podstawą zwolnienia jest art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Wynika z niego, że wolna od podatku jest wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami, przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego.

Pracodawcy przysługuje prawo do odliczenia VAT z zakupu przez niego pakietu szkoleniowego dla pracownika, o ile na fakturze doliczony jest VAT