W tym roku mamy więcej czasu na złożenie rocznego zeznania PIT, można je wysyłać także po 30 kwietnia, do 1 czerwca br. - przypomina Ministerstwo Finansów. Dodaje, że termin zwrotu nadpłaty podatku wynikającej z rocznych zeznań pozostaje bez zmian.

"Z uwagi na wyjątkowe okoliczności, w tym roku dajemy więcej czasu na złożenie zeznań podatkowych. Choć standardowy termin mija 30 kwietnia i pozostaje aktualny, w tym roku można złożyć PIT do 1 czerwca (31 maja 2020 r. to niedziela, dzień ustawowo wolny od pracy, dlatego termin przesuwa się na poniedziałek, tj. 1 czerwca 2020 r.) bez żadnych konsekwencji (brak odsetek za zwłokę)" - tłumaczy Ministerstwo Finansów.

Fiskus wyjaśnia, że dla osób, które rozliczają się na drukach PIT-37 i PIT-38 w usłudze Twój e-PIT znajduje się przygotowane zeznanie podatkowe, które 30 kwietnia zostanie automatycznie zaakceptowane, jeśli samodzielnie podatnik nie złoży swojego rozliczenia.

Gdyby okazało się, że automatycznie zaakceptowaną przez administrację skarbową deklarację trzeba skorygować, to można to zrobić po 30 kwietnia zarówno poprzez usługę Twój e-PIT, aplikację e-Deklaracje lub też w sposób tradycyjny na papierowym formularzu.

"Osoby prowadzące działalność gospodarczą samodzielnie wypełniają i przesyłają zeznanie do urzędu skarbowego" - podkreśla MF.

Dodano, że po 30 kwietnia nadal można skorzystać z usługi i do 1 czerwca, poprzez opcję korekty deklaracji, która została automatycznie zaakceptowana, złożyć swój PIT. Możliwość korekty będzie dostępna po zakończeniu automatycznej akceptacji deklaracji (proces będzie trwał w dniach 1-4 maja). MF zaznacza, że składając korektę można w deklaracji zmienić wszelkie zawarte automatycznie informacje, m.in. dane dot. ulg czy OPP, której przekazujemy 1 proc. podatku.

Jeśli z rozliczenia będzie wynikać niedopłata podatku, tłumaczy MF, to urząd skarbowy w terminie do 30 maja powiadomi o konieczności dopłaty podatku. Od momentu otrzymania tej informacji jest 7 dni na zapłatę. Po upływie tego czasu, ale nie wcześniej niż od 1 czerwca, będą naliczane odsetki.

Termin zwrotu nadpłaty podatku wynikającej z rocznych zeznań pozostaje bez zmian. Podatnicy, którzy złożyli zeznanie podatkowe elektronicznie otrzymają zwrot nadpłaty do 45 dni od dnia złożenia zeznania. Natomiast dla rozliczeń składanych papierowo termin ten wynosi 3 miesiące.

MF informuje, że aplikacja e-Deklaracje również umożliwia złożenie zeznania PIT po 30 kwietnia. Są tam formularze dla osób fizycznych oraz dla przedsiębiorców, a także oświadczenie PIT-OP, za pomocą którego można przekazać 1 proc. podatku wybranej OPP. W ten sposób można złożyć zeznanie, jak i korektę. Ministerstwo przypomina, że w przypadku podatnika, który wcześniej złożył PIT albo zeznanie podatkowe zostało automatycznie zaakceptowane w usłudze Twój e-PIT, kolejna deklaracja jest jej korektą.

"Dzięki oświadczeniu PIT-OP podatnik może przekazać 1 proc. swojego podatku wybranej organizacji pożytku publicznego, łącznie ze wskazaniem celu szczegółowego. Może to zrobić poprzez usługę Twój e-PIT, aplikację e-Deklaracje lub papierowo, składając oświadczenie do specjalnych urn zlokalizowanych we wszystkich urzędach skarbowych w Polsce" - informuje ministerstwo.

Dodano, że jednym z rozwiązań wprowadzonych Tarczą antykryzysową jest także wydłużenie terminu na przekazanie OPP 1 proc. podatku. "W tym roku złożenie zeznania lub oświadczenia PIT-OP po 30 kwietnia, nie później jednak niż do 1 czerwca oraz 30 czerwca 2020 w przypadku korekty zeznania, umożliwi przekazanie 1 proc. na rzecz wybranej OPP" - czytamy w komunikacie MF.

Osoby, które chcą przekazać 1 proc. powinny zaznaczyć to w deklaracji. Jeżeli jej nie składają (emeryci/renciści) wówczas mogą skorzystać z oświadczenia PIT-OP. Korzystający z usługi Twój e-PIT mają automatycznie wskazaną OPP z ubiegłorocznego rozliczenia.

Ministerstwo informuje, że deklaracja złożona przez podatnika w formie papierowej będzie obsłużona przez urząd skarbowy i będzie wywoływała skutek prawny jako ważniejsze rozliczenie podatkowe, niż to zaakceptowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT. Deklaracja papierowa zawiera bowiem informacje posiadane przez rozliczającego się.

"Istotne jest, że deklaracje PIT-37 i PIT-38 złożone po 30 kwietnia stanowią korekty tych zeznań zaakceptowanych automatycznie w usłudze Twój e-PIT. Błędnie wskazany cel złożenia deklaracji będzie weryfikowany przez urząd skarbowy i w razie potrzeby wyjaśniany z podatnikiem" - wyjaśnia resort finansów.

W komunikacie zwrócono uwagę, że tzw. tymczasowy profil zaufany, rozwiązanie uruchomione przez Ministerstwo Cyfryzacji, ważne jest trzy miesiące. "Różni się od standardowego PZ tym, że można go założyć bez konta w odpowiednim banku. Nie ma też konieczności potwierdzania profilu zaufanego w wyznaczonych punktach" - tłumaczy MF.

Ministerstwo przypomina ponadto, że od 1 stycznia 2020 r. podatek PIT (podobnie jak CIT i VAT) płacimy do urzędu skarbowego wyłącznie na swój indywidualny rachunek podatkowego (mikrorachunek podatkowy). Swój numer mikrorachunku można sprawdzić w generatorze dostępnym na stronie podatki.gov.pl. Wystarczy podać swój numer PESEL lub NIP.

"Podatnicy korzystający z usługi Twój e-PIT, którym z zeznania wyjdzie kwota do zapłaty, będą mieli automatycznie dodany właściwy mikrorachunek. Mogą wpłacić podatek online bezpośrednio w usłudze" - zaznaczono.

Więcej informacji o usłudze Twój e-PIT znajduje się na stronie podatki.gov.pl, są tam również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, w tym dot. rozliczenia PIT po 30 kwietnia.