Na pytania odpowiada o termin na PIT odpowiada Arkadiusz Jedynak, wicedyrektor departamentu poboru podatków w MF.
DGP
Z końcem kwietnia mija termin na złożenie PIT za 2019 r., mimo to jeszcze do 1 czerwca można się rozliczyć bez konsekwencji?
Tak, chodzi zarówno o złożenie zeznania, jak i o zapłatę podatku. W zeszłym tygodniu zostało wydane rozporządzenie, które znosi odsetki od uregulowania niedopłaty za 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. Planowana jest też kolejna zmiana ‒ jeżeli PIT za ubiegły rok zostanie zapłacony do 1 czerwca, to nie będzie to stanowiło zaległości podatkowej w rozumieniu przepisów ordynacji podatkowej. To ważne dla przedsiębiorców, którzy startują w przetargach i muszą przedstawić zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach.
Pamiętajmy, że osoby, które rozliczają na drukach PIT-37 i PIT-38 m.in. dochody z umów o pracę, dzieła, zlecenia, zysków kapitałowych, 30 kwietnia będą miały automatycznie zaakceptowane w usłudze Twój e-PIT zeznanie. Oczywiście wtedy, gdy nie wykażą żadnej aktywności.
Czy potem jeszcze będą one mogły skorzystać z ulg i przekazać 1 proc. PIT?
Tak, będzie można złożyć korektę takiego automatycznie zaakceptowanego zeznania i rozliczyć w niej ulgę np. rehabilitacyjną, termomodernizacyjną, na internet, a także rozliczyć się wspólnie z małżonkiem bądź jako rodzic samotnie wychowujący dziecko.
Jeżeli chodzi o 1 proc. podatku, to w PIT złożonym automatycznie będzie wpisana ta organizacja pożytku publicznego, którą podatnik wybrał rok wcześniej (wyjątkiem będą sytuacje, gdy organizacja straciła status OPP). Nadal jednak będzie można samemu wybrać OPP, składając korektę zeznania do 30 czerwca. Emeryci do 1 czerwca będą mogli przesłać PIT-OP i w ten prosty sposób wybrać organizację, której chcą przekazać swój 1 proc. podatku.
Pozostałe osoby, które muszą samodzielnie wysłać zeznanie, gdyż np. prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, mają czas na jego złożenie do 1 czerwca.
W przepisie tarczy 1.0 jest mowa o 31 maja br. Czy podatnicy nie będą mieli problemów, jeżeli się rozliczą 1 czerwca?
Oczywiście że nie. 31 maja to niedziela – dzień wolny od pracy. Dlatego mamy jeszcze jeden, dodatkowy dzień na przesłanie PIT. Czyli należy to zrobić do 1 czerwca. Urzędy skarbowe wiedzą, że podatnicy mają czas na rozliczenie do tego dnia włącznie.