Zerowy PIT dla młodych do 26. roku życia to bardzo korzystna preferencja podatkowa, ale w praktyce sprawia trudności w rozliczeniu formularza PIT za 2019 r. Ministerstwo Finansów zapowiada publikację objaśnień i gotowość do dialogu z organizacjami młodzieżowymi.

Jak działa ulga dla młodych? W uproszczeniu – osoby, które nie mają jeszcze ukończonych 26 lat i pracują na etacie lub zleceniu, są zwolnione z podatku dochodowego, zarabiają więc więcej na rękę. Według szacunków Ministerstwa Finansów, korzysta z tego ok. 2 mln młodych podatników.

Ulga dla młodych. Czy trzeba składać PIT?

Zerowy PIT, jak nieraz mówi się na ulgę dla młodych, nie oznacza, że młodzi podatnicy nie muszą składać zeznania rocznego PIT za 2019 r. Większość z nich powinna to zrobić, tak jak starsi podatnicy, do 30 kwietnia 2020 r.

Jeśli ktoś osiągał wyłącznie dochody zwolnione z podatku na podstawie ulgi dla młodych, faktycznie nie musi się rozliczać, taka sytuacja jest jednak rzadka. Główny powód – preferencja obowiązuje dopiero od 1 sierpnia 2019 r., wszystkie otrzymane przed tym dniem zarobki nie są więc nią objęte. Młody podatnik, który przed 1 sierpnia dostał choćby jedną wypłatę, musi więc składać PIT. To samo dotyczy tych, których dochody z ulgi dla młodych przekroczyły limit (za pięć miesięcy 2019 r. wynosił 35 636,67 zł., w całym 2020 będzie to 85 528 zł). Rozliczać muszą się też podatnicy, którzy w ubiegłym roku nie poinformowali pracodawcy o prawie do ulgi dla młodych, a ten odciągał z ich pensji zaliczki na podatek, którego płacić nie trzeba– złożenie PIT-u jest akurat w ich interesie, bo dzięki temu uzyskają spory zwrot nadpłaconego podatku (w 2020 r. składanie oświadczeń o prawie do ulgi dla młodych nie jest już wymagane). Formularz muszą złożyć również ci, którzy osiągali dochody nieobjęte preferencją, np. z umów o dzieło albo działalności gospodarczej. Kolejna grupa zobowiązana do rozliczeń to młodzi podatnicy, którzy w 2019 r. obchodzili 26. urodziny.

Ulga dla młodych – liczy się dzień ukończenia 26 lat

W przypadku tych ostatnich pojawiają się pytania – które dochody są, które nie są objęte ulgą dla młodych? Z potwierdzonego kilkakrotnie stanowiska organów skarbowych wynika, że kluczowy jest tu dzień urodzin. Generalna zasada: pensje otrzymane od 1 sierpnia do dnia 26. urodzin włącznie są objęte preferencją. Nie ma znaczenia, za jaki okres zostały wypłacone.

PRZYKŁAD. Podatnik świętował 26. urodziny 15 września. Jeśli tego dnia dostał wypłatę, nie musi płacić od niej podatku bez względu na to, czy jest to pensja za sierpień, za wrzesień czy nawet za wcześniejszy okres. Jeśli jednak otrzymał wynagrodzenie 16 września, pensja podlega opodatkowaniu.

Na trudności płaco-kadrowe związane z realizacją tej zasady zwróciła uwagę posłanka PiS Małgorzata Wassermann. „Czy rozważane jest uproszczenie w zakresie ulgi dla młodych pracowników poprzez wprowadzenie rozliczania jej, mając na uwadze miesiąc ukończenia przez pracownika 26. roku życia, zamiast konkretnego dnia?” – zapytała w interpelacji Ministra Finansów.

Z odpowiedzi podsekretarza stanu Jana Sarnowskiego wynika, że obecnie zasada nadal obowiązuje. Jednocześnie wiceminister zapewnił, że jego resort „stale monitoruje skalę zastosowania ulgi dla młodych i jest gotowy do dialogu z organizacjami młodzieżowymi, w przypadku gdyby postulowały zapotrzebowanie wprowadzenia zmian w zakresie omawianej preferencji”.

Twój e-PIT i ulga dla młodych

Sytuację młodych podatników w zderzeniu ze skomplikowanymi nieraz przepisami ułatwia możliwość złożenia PIT-u przez internet za pośrednictwem usługi Twój e-PIT. Wystarczy zalogować się na stronie podatki.gov.pl, gdzie będzie czekał już gotowy formularz wypełniony przez administrację skarbową. Można go zaakceptować, uzupełnić (np. by wykazać prawo do jeszcze innej ulgi albo przekazać 1% podatku wybranej organizacji) albo odrzucić i wypełnić samemu. Twój e-PIT pozwala przesłać on-line kompletny formularz PIT-37, który jest najpopularniejszym drukiem do rozliczeń z fiskusem – składają go m.in. pracownicy zatrudnieni na etacie lub zleceniu. Trudniej mają ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą – formularz, najczęściej PIT-36, muszą wypełnić samemu.

Warto jednak sprawdzić, czy Twój e-PIT został poprawnie wypełniony. Ulga dla młodych to nowość w systemie podatkowym, jej poprawne rozliczenie sprawiało kłopoty nawet pracodawcom, a to w oparciu o informacje od nich administracja skarbowa przygotowała gotowe zeznania roczne. Wątpliwości może wzbudzać chociażby to, że na drukach nie znajdziemy rubryki „ulga dla młodych” – zamiast tego pojawia się określenie „przychody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy”.

Jak rozliczyć ulgę dla młodych na PIT-37

O tym, jakie dochody młody podatnik powinien ująć w części C, a jakie w części D formularza PIT-37, pisaliśmy w tekście „PIT za 2019 r. Ulga dla młodych. Jak wypełnić formularz PIT 37”. Jeśli ktoś ma wątpliwości dotyczące kosztów uzyskania przychodu, kwoty zmniejszającej podatek oraz zasad odliczania składek ZUS, polecamy też lekturę artykułu „PIT z ulgą dla młodych: Jak go wypełnić?”.

Sygnały o wątpliwościach związanych z rozliczeniami docierają też do Ministerstwa Finansów. Wiceminister Sarnowski w odpowiedzi na interpelację posłanki Wassermann zadeklarował:

„w najbliższym czasie zostaną wydane objaśnienia podatkowe w sprawie „ulgi dla młodych”. Liczę, że zawarte w nich przykłady będą miały dla podatników i płatników istotny walor informacyjny i ułatwią stosowanie przepisów ustawy PIT dotyczących tej preferencji”.