Od 1 sierpnia 2019 r. podatnicy do 26 roku życia zatrudnieni na etacie lub zleceniu są zwolnieni z podatku dochodowego. Jak mają rozliczyć „zerowy PIT” z urzędem skarbowym?

Wprowadzenie ulgi dla młodych powoduje, że podatnicy do ukończenia 26. roku życia są zwolnieni z podatku od przychodów ze stosunku pracy (także stosunku służbowego, spółdzielczego i pracy nakładczej) oraz z umów zlecenia, do wysokości określonego limitu. Preferencja obowiązuje od 1 sierpnia 2019 r. Za pięć miesięcy 2019 r. limit wynosi 35 636,67 zł, w całym 2020 r. będzie to 85 528 zł.

Nowa preferencja bywa określana hasłami "bez PIT dla młodych" lub "zerowy PIT dla młodych". Czy beneficjenci ulgi muszą w ogóle składać zeznanie roczne PIT? Co do zasady z zarobków zwolnionych od podatku nie trzeba się rozliczać z fiskusem, ale mimo to w praktyce w wielu przypadkach także młodzi podatnicy muszą to zrobić – przede wszystkim dlatego, że nie wszystkie przychody są objęte zwolnieniem.

AKTUALIZACJA: Minister finansów wydał objaśnienia podatkowe w sprawie ulgi. Czytaj: Ulga dla młodych. Jak rozliczać „zerowy PIT”? Oto oficjalna wykładnia

ZOBACZ TEŻ: PIT 2020. Komentarz

Młodzi bez PIT, ale zeznanie przeważnie trzeba złożyć

PIT za 2019 r. składa się w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia 2020 r. Obowiązek dotyczy również młodych podatników, jeżeli w 2019 r.:

  • otrzymali chociażby jedną wypłatę przed dniem wejścia w życie ulgi, tj. 1 sierpnia, lub po swoich 26. urodzinach;
  • poza pracą na etacie lub zleceniu zarabiali też w inny sposób, np. na umowie o dzieło lub prowadząc działalność gospodarczą;
  • od 1 sierpnia do końca roku zarobili więcej niż 35 636,67 zł.

PIT powinni wypełnić też ci, którzy co prawda podjęli pracę dopiero po 1 sierpnia i osiągnęli jedynie dochody objęte preferencją dla młodych, ale mimo to ich pracodawca odprowadzał od ich pensji zaliczki na podatek dochodowy. Taka sytuacja mogła mieć miejsce, jeśli ktoś w 2019 r. w porę nie poinformował pracodawcy o przysługującej mu uldze dla młodych (w 2020 r. składania takich oświadczeń pracodawcy nie jest już wymagane). Zarabiał wtedy „na rękę” mniej niż powinien. Jeśli wykaże to w PIT, otrzyma zwrot podatku.

„Jeśli podatnik w 2019 r. uzyskał wyłącznie przychody zwolnione od podatku, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT (czyli ulgi dla młodych – red.), to obowiązek złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy PIT, go nie dotyczy, chyba że w trakcie roku płatnik pobrał od tych przychodów zaliczkę na podatek. Jeżeli zaliczka została pobrana, to podatnik powinien złożyć zeznanie podatkowe w celu odzyskania nadpłaconego podatku” – potwierdza wydział prasowy Ministerstwa Finansów.

Ulga dla młodych i Twój e-PIT

Jak więc młody podatnik ma rozliczyć się z fiskusem? Najprościej i najszybciej – przez usługę Twój e-PIT. Dzięki niej formularz za podatnika wypełnia skarbówka, obywatelowi pozostaje zalogować się na stronie podatki.gov.pl, przejrzeć wprowadzone dane i zaakceptować je, skorygować albo całkowicie odrzucić, decydując się na samodzielne wypełnienie formularza. Nawet jeśli podatnik nie zrobi nic, zeznanie zostanie uznane za złożone.

W tym roku Twój e-PIT ma wystartować 15 lutego. Przygotowane przez skarbówkę zeznania będą uwzględnić także ulgę dla młodych.

UWAGA! Prawidłowe rozliczenie ulgi dla młodych w usłudze Twój e-PIT zależy od tego, czy pracodawca przesłał do urzędu skarbowego poprawnie wypełnioną informację PIT-11 w wersji 25. Nowe rubryki w tym druku sprawiały problemy pracodawcom, a nawet biurom rachunkowym. Dlatego korzystając z usługi Twój e-PIT warto zwrócić uwagę na poprawność wszystkich danych.

Większość młodych podatników znajdzie w usłudze Twój e-PIT formularz PIT-37, przeznaczony m.in. dla etatowców i zleceniobiorców. Obowiązkowe rubryki będą od razu wypełnione. Tak przygotowane zeznanie można uzupełnić – np. wykazać prawo do jakiejś innej ulgi, której fiskus nie uwzględnił, albo wskazać organizację, na którą przeznaczy 1 proc. podatku.
Bardziej skomplikowane wyliczenia czekają tych, dla którzy praca na etacie lub zleceniu nie jest jedynym źródłem dochodów. Np. jeśli ktoś prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną według skali, powinien wypełnić nie PIT-37, a PIT-36. I ten formularz ma być dostępny w usłudze Twój e-PIT, ale skarbówka sama nie wypełni w nim części dotyczącej przychodów z działalności gospodarczej.

Jak rozliczyć „zerowy PIT” na druku PIT-37

Zeznanie roczne PIT można też samodzielnie wypełnić i złożyć w urzędzie skarbowym. Obowiązujące od początku roku druki uwzględniają już ulgę dla młodych. Pojawiły się w nich nowe rubryki, które mogą sprawiać podatnikom nieco kłopotu. Jak je wypełnić? Podpowiadamy na przykładzie najpopularniejszego formularza PIT-37.
Ulgi dla młodych dotyczy część C formularza - „PRZYCHODY ZWOLNIONE OD PODATKU NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 PKT 148 USTAWY”.

Generalna zasada: w części C podaje się przychody objęte zwolnieniem dla młodych, a w części D nieobjęte zwolnieniem - np. w wierszu 1 należy rozpisać zarobki ze stosunku pracy, a w wierszu 3 ze zleceń. W części D nie uwzględnia się zarobków wpisanych już w części C.

W rubryce 36 należy zsumować przychody wykazane w otrzymanej od pracodawcy informacji PIT 11 w pozycjach 36, 41 i 87, zaś w rubryce 38 przychody wykazane w PIT-11 pozycjach 55 i 88.

Ważne! Suma z rubryk 36 i 38 nie może przekroczyć limitu 35 636,67 zł. Jeśli ktoś zarobił więcej, nadwyżka podlega opodatkowaniu i należy ją uwzględnić w części D formularza.

W przypadku wspólnego rozliczenia z małżonkiem korzystającym z ulgi, analogicznie należy wypełnić rubryki 37 i 39. Limit 35 636,67 zł dotyczy każdego małżonka z osobna.

Problemy może sprawić kwestia zaliczek na podatek. Jeśli ktoś w porę nie złożył pracodawcy oświadczenia o prawie do ulgi dla młodych, zaliczki były potrącane z jego pensji, mimo że ta była objęta zwolnieniem. Od poprawie wypełnionego zeznania PIT zależy, czy podatnik w tej sytuacji uzyska zwrot nadpłaty.

„Wypełniając takie zeznanie, podatnik wykazuje przychody zwolnione od podatku w części C, natomiast pobraną zaliczkę przez płatnika wykazuje w części D w wierszu dotyczącym przychodów z pracy (bez wykazywania tych przychodów)” – instruuje wydział prasowy Ministerstwa Finansów.

Ulga dla młodych ma też wpływ na wysokość kosztów uzyskania przychodów podawanych w części D. Zarówno w przypadku stosunku pracy i pokrewnych, jak i w przypadku zleceń, koszty uzyskania przychodów nie mogą być wyższe niż kwoty przychodów podlegających opodatkowaniu.

Przy zastosowaniu autorskich kosztów uzyskania przychodów (50 proc.) obowiązuje jeszcze jedna reguła – suma 50-procetowych kosztów oraz przychodów zwolnionych od podatku na podstawie ulgi dla młodych nie może przekroczyć 85 528 zł.

Składki na ubezpieczenie

„Zerowy PIT” sprawia, że młodzi podatnicy zarabiają więcej „na rękę”, ale nadal ich wynagrodzenie netto i brutto różnią się – ulga nie zwalnia bowiem ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Składki, których podstawę stanowi przychód zwolniony z podatku, nie podlegają jednak odliczeniu od dochodu.

Ta reguła ma przełożenie na poprawne wypełnienie pozycji w PIT-37. W przypadku ubezpieczenia społecznego (podobnie należy postępować z ubezpieczaniem zdrowotnym), podatnik podaje w wierszu 106 kwotę składek pobranych przez płatnika (według PIT-11) pomniejsza o tę ich część, którą przypada na przychody wykazane w części C. Jeśli młody podatnik od 1 sierpnia do końca roku nie przekroczył limitu 35 636,67 zł, kwota pomniejszenia odpowiada składkom wykazanym w PIT-11 w pozycjach 70 i 71.

A co mają robić podatnicy w innych sytuacjach? Bardzo szczegółowe wyjaśnienia znajdziemy w broszurze Ministerstwa Finansów:

• dotyczy podatników, którzy uzyskali wyłącznie przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych
Należy zsumować kwoty z poz. 36, 40 i 45 podatnik, odpowiednio kwoty z poz. 37, 73 i 78 małżonek, a następnie ustalić udział procentowy przychodów zwolnionych w obliczonej sumie, czyli w przypadku podatnika udział kwoty z poz. 36 w sumie kwot z poz. 36, 40 i 45, a w przypadku małżonka udział kwoty z poz. 37 w sumie kwot z poz. 37, 73 i 78. Tak ustalony udział odpowiada tej części zapłaconych składek, która pomniejsza globalną kwotę zapłaconych składek (wykazywaną przez płatnika w poz. 69, 70 i 71 informacji PIT 11(25)). Kwotę tego pomniejszenia może również ustalić mnożąc wysokość zastosowanego zwolnienia przez 13,71%;
• dotyczy podatników, którzy uzyskali wyłącznie przychody z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy
Należy zsumować kwoty z poz. 38 i 55 podatnik, odpowiednio kwoty z poz. 39 i 88 małżonek, a następnie ustalić udział procentowy przychodów zwolnionych w obliczonej sumie, czyli w przypadku podatnika udział kwoty z poz. 38 w sumie kwot z poz. 38 i 55, a w przypadku małżonka udział kwoty z poz. 39 w sumie kwot z poz. 39 i 88. Tak ustalony udział odpowiada tej części zapłaconych składek, która pomniejsza globalną kwotę zapłaconych składek (wykazywaną przez płatnika w poz. 69, 70 i 71 informacji PIT 11(25));
• dotyczy podatników, którzy uzyskali dwa rodzaje przychodów, tj. ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz z umów zlecenia
Należy zsumować kwoty z poz. 36, 38, 40, 45 i 55 podatnik, odpowiednio kwoty z poz. 37, 39, 73, 78 i 88 małżonek, a następnie ustalić udział procentowy przychodów zwolnionych w obliczonej sumie, czyli w przypadku podatnika udział sumy kwot z poz. 36 i 38 w sumie kwot z poz. 36, 38, 40, 45 i 55, a w przypadku małżonka udział sumy kwot z poz. 37 i 39 w sumie kwot z poz. 37, 39, 73, 78 i 88. Tak ustalony udział odpowiada tej części zapłaconych składek, która pomniejsza globalną kwotę zapłaconych składek (wykazywaną przez płatnika w poz. 69, 70 i 71 informacji PIT 11(25)).
• dotyczy pozostałych podatników, w tym osób, które wysokości pomniejszenia z tytułu zapłaconych składek od przychodów wykazanych w części C zeznania (niepodlegających odliczeniu) nie mogą ustalić w oparciu o posiadane dokumenty
Należy ustalić udział sumy kwot z poz. 36 i 38 w sumie kwot z poz. 36, 38 i 69, a w przypadku małżonka udział sumy kwot z poz. 37 i 39 w sumie kwot z poz. 37, 39 i 102. Tak ustalony udział odpowiada tej części zapłaconych składek, która pomniejsza globalną kwotę zapłaconych składek (wykazywaną przez płatnika w poz. 69, 70 i 71 informacji PIT 11(25)).