W limicie dochodów dziecka na potrzeby stosowania ulgi prorodzinnej oraz rozliczenia jako samotny rodzic należy uwzględniać dochody objęte ulgą dla młodych.
Od 1 sierpnia obowiązuje nowe zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych dla osób poniżej 26. roku życia (zerowy PIT dla młodych). Takie osoby nie muszą płacić podatku dochodowego w ramach limitu kwotowego w wysokości 85 528 zł (od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. obowiązuje niższy limit – 35 636,67 zł). W związku z wprowadzeniem nowej ulgi zmodyfikowano przepisy dotyczące preferencji podatkowych, z których korzystają rodzice.
Podatnicy wychowujący dzieci w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych mogą uwzględniać dwie zasadnicze ulgi, które przysługują również na dzieci pełnoletnie. Jedna to wspólnie rozliczenie z dzieckiem, adresowane do osób samotnie wychowującym dzieci. Druga to jedna z najpopularniejszych ulg podatkowych – ulga prorodzinna. Obie preferencje dotyczą także dzieci pełnoletnich, uczących się, do ukończenia 25 lat (w zerowym PIT granica wieku to 26 lat). Muszą one jednak spełniać także kryterium dochodowe. Dziecko nie może w roku podatkowym uzyskać dochodu przewyższającego kwotę 3089 zł (limit obejmuje dochody objęte skalą podatkową oraz z kapitałów pieniężnych).
W związku ze zwolnieniem z podatku dla młodych w art. 6 ust. 4 ustawy o PIT doprecyzowano, że w kwocie 3089 zł mieszczą się zarobki dziecka niezależnie od tego czy są one opodatkowane, czy objęte nową ulgą. W praktyce oznacza to, że jeśli wynagrodzenie dziecka będzie zwolnione z opodatkowania w związku z ulgą dla młodych (nowy pkt 148 w art. 21 ust. 1 ustawy o PIT), to zwolnione kwoty będą podlegały doliczeniu do 3089 zł wpływających na prawo do ulgi prorodzinnej (rozliczenia jako samotny rodzic).
Przykład
Podatnicy mają 22-letniego syna, który studiuje. Pod koniec sierpnia będzie pracował dorywczo w nadmorskim punkcie gastronomicznym na umowę zlecenie. Uzyska dochód w wysokości 4 tys. zł. Zostanie on zwolniony z PIT na podstawie nowego art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT. Rodzice nie skorzystają jednak z ulgi prorodzinnej na syna, w związku z przekroczeniem limitu 3089 zł.
Brak stosownej zmiany mógłby powodować nierówność między rodzicami osób, których przychody korzystają ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT, a tymi, których dzieci uzyskują dochody, np. z umowy o dzieło. Ten rodzaj umów nie został bowiem objęty zerowym PIT dla osób do 26. roku życia.
Przykład
24-letnia studentka pracuje nad zleceniem, za które ma uzyskać 5 tys. zł. Jej koleżanka ze studiów podobne wynagrodzenie otrzyma u innego płatnika, ale na podstawie umowy o dzieło, która nie jest objęta zwolnieniem w ramach zerowego PIT dla młodych. W obu wypadkach limit 3089 zł w uldze prorodzinnej zostanie przekroczony. Gdyby nie zmieniono przepisów dotyczących ulgi prorodzinnej, wskazując, że dochód zwolniony wlicza się do kwoty 3089 zł, to tylko rodzice pierwszej dziewczyny mogliby skorzystać z ulgi prorodzinnej, a drugiej już nie.
Aby rodzic skorzystał z ulgi, dorosłe dziecko nie może uzyskać dochodu przewyższającego 3089 zł rocznie