Osoby, którym w zeszłych dwóch latach urodziło się dziecko, powinny sprawdzić swoje zeznanie przygotowane przez skarbówkę. Może się bowiem okazać, że ominie je ulga w podatku na kwotę nawet 1000 zł.
ikona lupy />
DGP
Naszemu czytelnikowi w kwietniu 2018 r. urodziła się córka, a zatem w PIT za ten właśnie rok ulga na dziecko przysługiwała mu za dziewięć miesięcy (od kwietnia do grudnia 2018 r.) podatnik z niej skorzystał.
W rozliczeniu za 2019 r. w Twoim e-PIT Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przepisała dane podatnika z 2018 r. i w związku z tym wykazała w PIT-37 ulgę za dziewięć miesięcy, mimo że przysługuje mu ona za cały 2019 r., czyli za 12 miesięcy. Gdyby czytelnik się nie zorientował i zaakceptował zeznanie w wersji przygotowanej przez skarbówkę, straciłby kilkaset złotych (za trzy miesiące, których nie policzył mu system).
Wyobraźmy sobie skrajny przypadek, że podatnikowi urodziło się dziecko w grudniu 2018 r., co oznacza, że za 2018 r. przysługiwała mu ulga tylko za miesiąc. Skoro zatem system Twój e-PIT pobiera dane z zeznań za 2018 r., może się zdarzyć, że w zeznaniu za 2019 r. fiskus wykazał ulgę również tylko za miesiąc. W efekcie, jeśli taki podatnik nie poprawił swojego zeznania, może stracić ulgę za jedenaście miesięcy, czyli 1019,37 zł.
Ministerstwo Finansów zapewnia, że system działa prawidłowo, tylko dane źródłowe (które KAS bierze pod uwagę przy wypełnianiu PIT-37) mogą być błędne.
– Dla podatników to bez znaczenia. Należałoby zastanowić się nad tym, czy racjonalne jest, aby w przypadku ulgi prorodzinnej system wykorzystywał dane z poprzedniego roku – komentuje Radosław Kowalski, doradca podatkowy.

Na czym polega błąd

Przypomnijmy, że Twój e-PIT to ułatwienie dla podatników. Nie muszą oni samodzielnie wypełniać zeznań PIT-37, skarbówka robi to za nich. Uwzględnia przy tym również ulgę na dzieci. Jeżeli podatnik nie zrobi niczego z wypełnionym przez fiskusa zeznaniem, system uznaje je za złożone 30 kwietnia w wersji przygotowanej przez KAS.
Eksperci zwracają uwagę, że błąd w Twoim e-PIT związany z ulgą na dzieci polega na tym, że system przepisuje dane wykazane przez podatników w zeznaniach za 2018 r. do zeznań za 2019 r. Zdarza się, że pomija przy tym (nie wiadomo, czy to tylko jednostkowe przypadki, czy skala jest większa) zmiany, jakie zaszły u podatników w 2019 r. Na przykład jeśli małżeństwu urodziło się dziecko w 2019 r., to powinno to zostać uwzględnione w Twoim e-PIT. Resort finansów informował już wcześniej, że system będzie sprawdzał dane podatników w bazie PESEL. Jeśli komuś urodziło się dziecko w 2019 r., baza ta powinna pozwolić skarbówce na przygotowanie poprawnego zeznania PIT za zeszły rok. W praktyce jednak w niektórych przypadkach tak się nie stało. Podatnicy powinni więc sprawdzić swoje zeznania w Twoim e-PIT.

MF potwierdza

Przypomnijmy, że w ubiegły wtorek informowaliśmy o innym problemie z ulgą na dzieci w Twoim e-PIT („Błąd w Twoim e-PIT. Sprawdź swoją ulgę”, DGP nr 53/2020). Chodzi o dublowanie tej preferencji, a więc przypadki, gdy rodzice mają dwójkę pociech, ale w zeznaniach przygotowanych przez skarbówkę uwzględniona jest trójka. Mąż korzysta z ulgi na dwoje dzieci, a żona na jedno. Problem w tym, że taka podwójna ulga jest niezgodna z przepisami. Podatnikom, którzy nie skorygują swojego zeznania lub nie złożą PIT w innej formie, grożą odsetki za zwłokę, a nawet sankcje karnoskarbowe. Eksperci przyznali, że to oczywisty błąd systemowy.
Ministerstwo Finansów odpowiada, że po sygnałach ze strony podatników sytuacja ta została sprawdzona.
– Okazało się, że błąd, o którym mowa w artykule, dotyczy danych źródłowych, a nie działania usługi – wskazuje resort. MF dodaje, że zeznania w usłudze przygotowywane są m.in. na podstawie:
  • informacji od płatników za 2019 r.,
  • informacji wykazanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym za rok poprzedni w zakresie organizacji pożytku publicznego (1 proc.), ulgi na dzieci oraz w zakresie strat (dotyczy PIT-38).
Resort wskazuje, że w usłudze Twój e-PIT ulga na dzieci za rok 2019 została wykazana przy uwzględnieniu informacji wykazanych przez podatnika w PIT za rok poprzedni – danych dzieci, kwoty odliczeń i tego, czy odliczono kwotę ulgi w pełnej przysługującej wysokości, czy za część roku. Stanowisko MF publikujemy w całości w ramce poniżej.

Program sumuje dane

Doktor Agnieszka Baklarz, biegły rewident, członek zarządu w A. Bombik Kancelaria Biegłego Rewidenta, zwraca uwagę, że PIT jest w dalszym ciągu zeznaniem składanym przez podatnika, a nie przez MF czy KAS. To podatnicy ponoszą więc odpowiedzialność za prawidłowe zeznanie.
Ekspertka zwraca uwagę, że błędy występujące w aplikacji Twój e-PIT to efekt założenia, zgodnie z którym aplikacja jest prostym sumatorem deklaracji wystawionych przez pracodawców oraz poprzedniej deklaracji podatnika.
– Twój e-PIT nie zawsze odzwierciedla więc to, co zmieniło się u podatnika – stwierdza Agnieszka Baklarz.
Radosław Kowalski zauważa, że Twój e-PIT miał pomagać podatnikom, a zawiera błędy, które mogą powodować powstawanie u nich zaległości lub wręcz przeciwnie – prowadzi do tego, że podatnik nie wykorzysta efektywnie przysługującego mu prawa do ulgi. Jego zdaniem system Twojego e-PIT powinien uwzględniać zmieniające się okoliczności u podatników. Część z nich z roku na rok traci bowiem prawo do ulgi (gdy dziecko przekroczy próg wiekowy uprawniający do preferencji), a inni je nabywają (w związku z narodzinami potomka).
– Fiskus, dysponując np. rozliczeniem jednego rodzica i bazą PESEL, powinien podpowiadać drugiemu, że w swoim zeznaniu może uwzględnić konkretną kwotę ulgi. Twój e-PIT powinien więc pomagać nie tylko w prawidłowym, ale i efektywnym rozliczeniu PIT i ulgi prorodzinnej – podkreśla ekspert.
Zdaniem Agnieszki Baklarz ułatwienia przygotowane przez MF nie mogą jednak uwzględniać pełnej wiedzy posiadanej przez podatnika. – W związku z tym każda osoba składająca zeznanie w sposób uwzględniający ulgi, rozliczenia łączne z małżonkiem itp. powinna sprawdzić swoje rozliczenie w Twoim e-PIT – radzi ekspertka.
Dodajmy, że podatnicy nie mają obowiązku korzystania z Twojego e-PIT. Jeśli złożą zeznanie PIT w inny sposób, np. korzystając z systemu e-Deklaracje, programów do rozliczeń dostarczanych przez zewnętrznych producentów lub prześlą formularz papierowy pocztą, fiskus uzna, że to jest właściwy PIT. Zeznanie przygotowane przez KAS zostanie wtedy anulowane.
MF: Usługa Twój e-PIT działa poprawnie
W związku z publikacją zamieszoną na portalach: https://serwisy.gazetaprawna.pl/pit/artykuly/1460834,ulga-na-dzeici-twoj-e-pit-blad-sankcje.html, https://gospodarka.dziennik.pl/news/artykul-prasowy/6463561,blad-e-pit-rozliczenie-ulga-pieniadze-dziecko.html informujemy, że usługa Twój e-PIT działa poprawnie.
Od 15 lutego br. udostępniono zeznania podatkowe za 2019 r. przygotowane na podstawie informacji będących w posiadaniu Krajowej Administracji Skarbowej. Po sygnałach ze strony podatników sytuacja ta została sprawdzona. Okazało się, że błąd, o którym mowa w artykule, dotyczy danych źródłowych, a nie działania usługi.
Przypominamy, że zeznanie przygotowane jest m.in. na podstawie informacji od płatników za 2019 r., informacji wykazanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym za rok poprzedni w zakresie OPP, ulgi na dzieci, czy w zakresie strat (dotyczy PIT-38). A zatem w usłudze Twój e-PIT ulga na dzieci za rok 2019 została wykazana z uwzględnieniem informacji wykazanych przez podatnika w PIT za rok poprzedni, takich jak dane dzieci, kwoty odliczeń i to, czy odliczono kwotę ulgi w pełnej przysługującej wysokości czy za część roku.
Jedną z zasad korzystania z ulgi na dzieci jest możliwość jej odliczenia przez osoby do tego uprawnione – odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę przysługującej ulgi podatnicy mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej – do wysokości przysługującej kwoty ulgi (limity na pierwsze i drugie dziecko, trzecie, czwarte i kolejne dziecko). W zeznaniu podatkowym należy przy tym wykazać dane wszystkich dzieci, na które przysługuje ulga na dzieci – dla każdego podatnika odrębnie.
W usłudze Twój e-PIT przygotowany jest bowiem dla każdego podatnika PIT indywidualny, a małżeński, jeżeli podatnik zmieni sposób opodatkowania na wspólny z małżonkiem przez jego poprawne uwierzytelnienie. Stąd informacja o przysługującej podatnikowi uldze na dzieci jest uwzględniana z rozliczenia za rok poprzedni. Natomiast w wygenerowanym na wniosek podatnika zeznaniu małżeńskim są wykazane przychody, koszty i ulgi zarówno podatnika, jak i poprawnie uwierzytelnionego małżonka, a ulgi są odliczane do wysokości przysługujących limitów.