Jeśli posłowie zdążą przegłosować projekt wprowadzający zerowy PIT dla młodych, już od 1 sierpnia prawie 2 mln podatników nie zapłaci podatku. Tak przynajmniej wynika z szacunków resortu finansów.

Co do zasady, ze zwolnienia z PIT skorzystać mają podatnicy otrzymujący dochody z pracy, którzy nie ukończyli 26. roku życia. Zwolnieniu podlegają zarobki w wysokości wyznaczonej przez granice pierwszego progu podatkowego tj. 85 528 zł. Co z osobami, które w tym roku kończą 26 lat? Wówczas pod uwagę bierze pełną datę urodzenia. Jak informuje MF, kluczowa jest pełna data 26. urodzin, a nie wyłącznie rok.

Jeśli podatnik kończy 26 lat np. 15 listopada br., wówczas wolne od podatku będą przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia zawartych z firmą, otrzymane przez podatnika w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 15 listopada 2019 r., do wysokości nieprzekraczającej kwoty 35 636,67 zł (tyle wynosi limit zwolnienia za 2019 r.).

Jak skorzystać ze zwolnienia?

Jeżeli podatnik złoży swojemu pracodawcy pisemne oświadczenie, w którym stwierdzi, że jego zarobki uzyskane do dnia 26. urodzin w całości korzystają ze zwolnienia od podatku, płatnik nie będzie pobierał od nich zaliczki na podatek.

Jeśli tego nie zrobi, płatnik nadal pobierał będzie zaliczki na podatek dochodowy. Zwrot różnicy pomiędzy kwotą zapłaconych zaliczek a kwotą podatku należnego, czyli tzw. nadpłaty, nastąpi dopiero w rozliczeniu rocznym, tj. po złożeniu zeznania podatkowego. Jak długo trzeba będzie czekać na zwrot podatku? Jeżeli zeznanie zostanie złożone w formie elektronicznej termin zwrotu nadpłaty wynosi 45 dni od złożenia zeznania.

Posłowie mają niewiele czasu

Projekt zmieniający ustawę o PIT został skierowany do pierwszego czytania. Przed nami jeszcze 2 posiedzenia Sejmu przed wakacjami. To ostatni moment na uchwalenie zmian, jeśli te miałyby wejść w życie 1 sierpnia 2019 roku.

Podstawa prawna: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych