Jeżeli podatnik ponosi wydatki termomodernizacyjne, które tylko w części dotyczą istniejącego budynku, to tę część można odliczyć – wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP. Rozwiało w ten sposób wątpliwości naszego czytelnika, który zastanawiał się, czy rozbudowa budynku wyklucza skorzystanie z nowej preferencji, obowiązującej od 2019 r.
Wątpliwości te powstały po tym, jak resort finansów napisał w projekcie urzędowych objaśnień, że z ulgi nie można skorzystać, jeżeli dom jest dopiero w budowie.
Teraz MF wyjaśniło, że sama rozbudowa nie wyklucza preferencji.
Ulga termomodernizacyjna jest uregulowana w art. 26h ustawy o PIT. Odliczeniu podlegają wydatki wymienione w rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju (Dz.U. z 2018 r. poz. 2489). Muszą być one poniesione na realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, którego właścicielem lub współwłaścicielem jest podatnik. Warunkiem ulgi jest to, że przedsięwzięcie zostanie zakończone w okresie kolejnych 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.
Podstawową przesłanką, której spełnienie jest niezbędne do zastosowania ulgi, jest to, że poniesione wydatki muszą być związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku, który już istnieje – podkreślił resort.
W konsekwencji, jeżeli podatnik ponosi wydatki termomodernizacyjne, które tylko w części dotyczą budynku istniejącego, to tylko ta część brana jest pod uwagę przy ustalaniu kwoty odliczenia – wynika z odpowiedzi MF.