Podatnik może skorzystać z ulgi B+R oraz IP Box w tym samym roku podatkowym – potwierdziło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP.
Wcześniej nie było to do końca jasne. Wprawdzie resort przedstawiał przykłady, z których wynikało, że obie preferencje można łączyć, ale nie było pewności, czy w jednym roku. Pisaliśmy o tym w artykule „Można stosować dwie ulgi: IP Box oraz B+R” (DGP nr 54/2019).
Ulga IP Box polega na objęciu stawką 5 proc. dochodu z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej, czyli m.in. z patentów, praw ochronnych na wynalazek (tzw. kwalifikowanych IP). Natomiast ulga B+R pozwala ponownie odliczyć od dochodu wydatki (tzw. koszty kwalifikowane) uwzględnione już w kosztach podatkowych.
W odpowiedzi na pytanie naszej redakcji Ministerstwo Finansów potwierdziło, że obie preferencje można zastosować w tym samym roku, z tym że wobec różnych kategorii dochodu. Ulga B+R może być stosowana do dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych, natomiast 5-proc. stawkę podatku – do dochodu z kwalifikowanych IP (art. 24d ust. 2 ustawy o CIT i odpowiednio art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT).
Według MF wynika to wprost z reguły, zgodnie z którą koszty uwzględnione przez podatnika przy obliczaniu dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych (m.in. ulga B+R) nie mogą zostać po raz drugi wzięte pod uwagę na potrzeby obliczenia dochodu opodatkowanego na zasadach szczególnych, np. z kwalifikowanych IP (art. 18 ust. 1 ustawy o CIT i odpowiednio art. 26 ust. 1 ustawy o PIT).
Ponadto przepisy dotyczące ulgi B+R zawierają ograniczenia co do możliwości podwójnego rozliczenia tych samych kosztów kwalifikowanych dwukrotnie – wskazał resort.
Przypomniał, że w ramach ulgi B+R koszty kwalifikowane są odliczane tylko, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, (art. 26e ust. 5 ustawy o PIT i art. 18d ust. 5 ustawy o CIT). Ma to na celu zapobieżenie zaliczeniu tych samych kwot dwa razy do kosztów uzyskania przychodu.
Wyjaśnienia MF dotyczące relacji między IP Box a ulgą B+R znajdują się też w projekcie objaśnień opublikowanym na stronie internetowej MF. Pisaliśmy o nim w artykule „Fiskus wyjaśni, kto i kiedy ma prawo do 5 proc. CIT lub PIT” (DGP nr 75/2019).