Podatnik, który na ocieplenie domu lub wymianę pieca dostanie pieniądze z funduszu ochrony środowiska lub funduszy europejskich, nie może skorzystać z nowej ulgi podatkowej – wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania DGP.
Czytelniczka, która spytała nas o taką możliwość, wskazała na art. 26h ust. 5 pkt 1 ustawy o PIT. Wynika z niego, że w ramach ulgi termomodernizacyjnej nie można odliczać wydatków w tej części, w jakiej zostały one sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej albo zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
– Przepis mówi wprost o dofinansowaniu ze środków pochodzących z funduszy ochrony środowiska, a nie z Unii Europejskiej – wskazała czytelniczka.
O rozwiązanie problemu poprosiliśmy Ministerstwo Finansów. Resort wyjaśnił, że podatnik, który dostał zwrot w jakiejkolwiek formie, nie może skorzystać z ulgi.
– Wydatki nie mogą więc być odliczone od podstawy obliczenia podatku dochodowego w takiej części, w jakiej zostały podatnikowi zwrócone np. przez dofinansowanie z funduszy europejskich – sprecyzował MF. W przeciwnym razie podatnik zyskałby podwójnie.
Jeżeli natomiast pieniądze z UE pokryją jedynie część wydatków na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, to w pozostałej części (niesfinansowanej z dotacji) podatnik może skorzystać z ulgi w PIT.
Należy przy tym pamiętać o limicie – od dochodu można odliczyć nie więcej niż 53 tys. zł.
Z ulgi mogą korzystać: podatnicy opłacający podatek dochodowy od osób fizycznych według skali (stawki 18 i 32 proc.), przedsiębiorcy płacący liniowy PIT według stawki 19 proc., a także ryczałtowcy (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych).
Odliczyć można wydatki m.in. na okna, drzwi balkonowe, bramy garażowe, ocieplenie ścian, zakup pieca. Pełny zakres wydatków podlegających odliczeniu określił minister inwestycji i rozwoju w rozporządzeniu z 21 grudnia 2018 r. (Dz.U. poz. 2489).