W 2019 roku podatnicy rozliczą się z fiskusem na nowych zasadach. Małżonkowie nie utracą prawa do preferencji nawet jeśli spóźnią się z rozliczeniem PIT. Na korzyść podatników zmienią się też zasady korzystania z ulgi mieszkaniowej.

Ulga mieszkaniowa na nowych zasadach

Co do zasady, wolne od podatku PIT są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli uzyskane przychody z tego tytułu przeznaczone zostaną na własne cele mieszkaniowe. Ulga ta dotyczy osób, które sprzedają np. mieszkanie przed upływem pięciu lat od nabycia. Zasadniczo powinni zapłacić 19-proc. PIT od przychodu ze sprzedaży, ale mogą go uniknąć, jeżeli w ciągu dwóch lat – liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce zbycie – przeznaczą pieniądze ze sprzedaży na własny cel mieszkaniowy. Taka zasada obowiązuje do końca 2018 roku. Zgodnie z nową propozycją, okres, w jakim ma nastąpić wydatkowanie na nabycie zostanie wydłużony do 3 lat.

Masz problem z rozliczaniem PIT? Pobierz nasz bezpłatny program PIT 2018

Ministerstwo Finansów chce również poszerzyć katalog wydatków na cele mieszkaniowe, w taki sposób, by znalazły się w nim również wydatki na przebudowę lub remont lokalu, które podatnik poniesie jeszcze zanim stanie się właścicielem.

Spóźnialscy nie stracą prawa do ulgi

Od 2019 roku złożenie deklaracji PIT po terminie nie będzie już skutkowało utratą prawa od preferencyjnego rozliczenia się ze skarbówką. Chodzi m.in. o wspólne rozliczenie małżonków, a także deklarację osób samotnie wychowujących dziecko. Dziś takie spóźnienie oznacza utratę prawa do preferencji.

Wspólne opodatkowanie małżonków to jedna z preferencji, która pozwala małżeństwom zaoszczędzić podczas rocznego rozliczenia ze skarbówką. Mogą z niej skorzystać jedynie małżeństwa z najmniej rocznym stażem. Wspólne opodatkowanie jest korzystne gdy dochody jednego z małżonków plasują się w innym przedziale skali podatkowej niż dochody drugiego małżonka. Oznacza to, że jeden z podatników odprowadza daninę, której wysokość obliczona jest według wyższej stawki podatkowej tj. 32 proc. Opodatkowanie dochodów zgodnie ze skalą podatkową do warunek wspólnego rozliczenia. Preferencja polega na obliczaniu podatku od połowy łącznych dochodów małżonków. Tak obliczony podatek mnoży się przez dwa. Innymi słowy, im większa dysproporcja między dochodami małżonków, tym więcej mogą zyskać na wspólnym opodatkowaniu.

Rozliczenie osoby samotnie wychowującej dzieci dotyczy jedynie tych podatników, którzy są opiekunami prawnymi dziecka lub biologicznymi albo przysposabiającymi rodzicami. Preferencja adresowana jest do podatników niepozostających w związku małżeńskim, wdowców i osób, wobec których orzeczono separację. Ustawa o PIT przewiduje także możliwość skorzystania z tej formy rozliczenia także dla małżonków, pod warunkiem, że jeden z nich został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Wówczas mowa bowiem o osobie samotnie wychowującej dziecko. Należy jednak pamiętać, że do skorzystania z tej preferencji nie jest wystarczające samo legitymowanie się określonym stanem cywilnym. Rodzice żyjący w konkubinacie i razem wychowujący dziecko nie są osobami samotnie wychowującymi w świetle przepisów ustawy o PIT.

Przy tej formie rozliczenia nie jest wymagane, aby dziecko zarabiało. Beneficjent zapłaci podatek w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy swoich rocznych dochodów. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć 32 proc. stawki podatku.

Wyższe kwoty zwolnione z opodatkowania

W 2019 roku rozliczymy PIT przy kwocie wolnej równiej 8000 zł. Jak przekłada się wzrost kwoty wolnej od podatku na rozliczenie z fiskusem? Zasada jest prosta, im większy dochód, tym niższa kwota wolna od podatku.

-Podatnik, który w roku podatkowym zarobił mniej niż 8000 zł, nie odprowadzi podatku.
-Kwota wolna przy dochodzie od 8000 zł do 13 000 zł wyniesie (na zasadzie degresji) od 8000 zł do 3091 zł. Im większy dochód, tym niższa kwota wolna od podatku
- gdy dochód będzie wyższy niż 13 000 zł, ale niższy niż 85 528 zł to kwota wolna wyniesie 3091 zł
- przy dochodzie z przedziału 85 528 zł -127 000 zł kwota wyniesie od 3091 zł do 1 zł. Po przekroczeniu kwoty 127 000 zł, kwota wolna od podatku nie występuje.


NOWY SPOSÓB ROZLICZEŃ ZA 2018 ROK Dzięki usłudze „Twój E-PIT” rozliczenie za 2018 rok będzie sprawniejsze. Podatnik nie będzie już musiał wypełniać wniosków, ani składać deklaracji by rozliczyć podatek. KAS za pośrednictwem portalu podatkowego udostępni mu PIT-37 i PIT-38 w wersji elektronicznej. Podatnik będzie mógł zaakceptować PIT przygotowany przez urzędników, wprowadzić w nim zmiany dot. np. preferencji podatkowych czy przekazania 1 proc. Podatku na organizacje pożytku publicznego lub odrzucić zeznanie i rozliczyć się ze skarbówką na własną rękę. Jeżeli podatnik nie zrobi nic, PIT przygotowany przez urząd zostanie uznany za zaakceptowany z końcem okresu rozliczeniowego.