Opodatkowanie zarobków w formie skali podatkowej stało się najczęściej stosowanym przez podatników rozwiązaniem. Choć progi podatkowe nie uległy zmianie, to sama kwota podatku w 2019 roku może być niższa za sprawą podniesienia kwoty wolnej od podatku.

Zgodnie z art. 27 ust.1 ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych, podatek w formie skali podatkowej odprowadzany jest według dwustopniowej skali w zależności od wysokości dochodów.

Progi podatkowe w 2019 roku

Dochód do 85 528 zł 18 proc. stawka podatku minus kwota zmniejszająca podatek
Dochód powyżej 85 528 zł 15 395 zł 04 gr + 32 proc. nadwyżki od 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek

Co do zasady, zarobki nieprzekraczające kwoty 85 528 zł opodatkowane są stawką 18 proc. Suma ta pomniejszana jest o tzw. kwotę zmniejszającą podatek (wartości podane niżej). Po przekroczeniu kwoty 85 528 zł, należy odprowadzić podatek w wysokości 32 proc. Warto nadmienić, że zgodnie z poniższą tabelą, stawka 32 proc. nie jest odprowadzana do skarbówki od całości dochodu, lecz jedynie od części, które przekraczają wskazaną kwotę.

Kwota wolna od podatku w 2019 roku. Kto odprowadzi mniejszy podatek?

Kwota, od której nie trzeba odprowadzać podatku sukcesywnie rośnie. Z poziomu 3091 zł wzrosła do 6600 zł i obowiązywała w rozliczeniu PIT za 2017 rok. W 2019 roku rozliczymy podatek przy kwocie wolnej równiej 8000 zł.

-Podatnik, który w roku podatkowym zarobił mniej niż 8000 zł, nie odprowadzi podatku.
-Kwota wolna przy dochodzie od 8000 zł do 13 000 zł wyniesie (na zasadzie degresji) od 8000 zł do 3091 zł. Im większy dochód, tym niższa kwota wolna od podatku
- gdy dochód będzie wyższy niż 13 000 zł, ale niższy niż 85 528 zł to kwota wolna wyniesie 3091 zł
- przy dochodzie z przedziału 85 528 zł -127 000 zł kwota wyniesie od 3091 zł do 1 zł. Po przekroczeniu kwoty 127 000 zł, kwota wolna od podatku nie występuje.


Kwota zmniejszająca podatek w 2019 roku

-1440 zł – gdy dochód nie przekracza kwoty 8000 zł (wówczas nie odprowadza się podatku)
- 1440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 883 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku - 8000 zł) ÷ 5000 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;
- 556 zł 02 gr - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł
- 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych