Kwota odstępnego, wypłaconego w związku z dobrowolnym opuszczeniem wynajmowanego lokalu to przychód z innych źródeł – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Pytanie zadała podatniczka, która przez 40 lat wynajmowała z mężem mieszkanie. Budynek, w którym znajduje się lokal, został przeznaczony na sprzedaż i w związku z koniecznością wyprowadzki kobieta i jej mąż otrzymali odstępne w wysokości 60 proc. wartości rynkowej mieszkania. Podstawą jego wypłaty było porozumienie zawarte w formie aktu notarialnego.
Podatniczka dowiedziała się, że informacja PIT-8C, dokumentująca wypłatę całej kwoty odstępnego, zostanie wystawiona wyłącznie na nią. Miała w związku z tym wątpliwości, czy powinna samodzielnie wykazać całość, czy tylko połowę odstępnego (a drugą połowę jej mąż), przy czym uważała, że właściwym formularzem będzie PIT-37.
Dyrektor KIS wyjaśnił, że zawarte porozumienie to w istocie ugoda pozasądowa. Świadczenie to nie jest zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT dotyczącego odszkodowań i zadośćuczynień przyznanych w wyroku lub ugodzie zawartej przed sądem. Trzeba zatem zapłacić od niego podatek jak od przychodu z innych źródeł i wykazać go w PIT-36 (a nie w PIT-37).
Dyrektor KIS wskazał, że jeżeli kwota została wypłacona na rzecz podatniczki i jej męża, to każde z nich powinno wykazać przychód w wysokości połowy odstępnego. Płatnik powinien zatem wystawić dwie informacje PIT-8C. Sporządzenie dokumentu tylko dla jednego podatnika jest błędne – stwierdził.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 5 listopada 2018 r., nr 0114-KDIP3-3.4011.470.2018.1.MS