Podatnik, który za pieniądze ze sprzedaży nieruchomości założy w swoim domu panele fotowoltaiczne i zmieni instalację elektryczną, nie zapłaci PIT – potwierdził dyrektor KIS.
Pytanie zadała kobieta, która sprzedała nieruchomość przed upływem pięciu lat od jej odziedziczenia. Pieniądze chciała wydać na remont domu. Zamierzała m.in. założyć panele fotowoltaiczne i wymienić instalację elektryczną. Liczyła na to, że będzie mogła skorzystać z ulgi mieszkaniowej.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej to potwierdził. Przypomniał, że własnym celem mieszkaniowym jest m.in. remont własnego budynku mieszkalnego (art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d ustawy o PIT). Chodzi o „wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym” (godnie z art. 3 par. 8 prawa budowlanego, t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.).
Dyrektor KIS przywołał też wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 marca 1998 r. (sygn. akt I SA/Gd 886/96). Wynikało z niego, że remontem jest również wymiana dotychczas użytkowanych zużytych składników wyposażenia technicznego, takich jak: instalacja wodna, kanalizacyjna, centralne ogrzewanie, gaz przewodowy lub tylko określonych elementów tych instalacji.
Wymiana instalacji elektrycznej i założenie paneli fotowoltaicznych spełnia więc definicję remontu i uprawnia do ulgi mieszkaniowej – podsumował dyrektor KIS.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 2 sierpnia 2018 r., nr 0113-KDIPT3.4011.278.2018.1.ASZ