Limit dochodów osób niepełnosprawnych, który umożliwia ich opiekunom skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej, miałby wynosić 12-krotność renty socjalnej. Z tej kwoty wyłączony byłby zasiłek pielęgnacyjny.
Złożenie takiej poprawki zapowiedziała Urszula Rusecka, posłanka PiS i wiceprzewodnicząca komisji polityki społecznej i rodziny, podczas ostatniego posiedzenia tej komisji, na którym rozpatrywany był projekt dotyczący drugiego etapu programu „Za życiem”. Jego podstawowym celem jest wspieranie rodzin, w których żyje osoba niepełnosprawna.
Problemem dla rodziców i opiekunów takich osób jest to, że do limitu dochodów podopiecznego muszą wliczać zasiłek pielęgnacyjny. O konieczności jego uwzględnienia przypomniał niedawno wiceminister finansów Paweł Gruza w odpowiedzi z 12 stycznia 2018 r. na interpelację poselską (nr 18272).
Limit wynosi obecnie 10 080 zł (dotyczy rozliczeń PIT za 2017 r.). Jeśli dochód niepełnosprawnego przekroczył tę kwotę (w 2017 r.), to rodzic lub opiekun nie może skorzystać z ulgi w PIT.
Posłanka Rusecka zaproponowała, żeby z limitu wyłączyć kwotę zasiłku pielęgnacyjnego (tak jak dziś nie wlicza się do niego alimentów na dzieci), a sam limit miałby być równy 12-krotności renty socjalnej.
Obecny na posiedzeniu komisji Krzysztof Michałkiewicz, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, poinformował, że poparcie tych zmian uzależnia od stanowiska Ministerstwa Finansów. Nie wykluczył, że jeśli będzie akceptacja, to zmiany zostaną wprowadzone do projektu nowelizacji ustaw o PIT i CIT, który jest obecnie w Sejmie.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2215) – w sejmowej komisji