Fiskus nie pobierze podatku od jednorazowych rekompensat za utratę prawa do bezpłatnego węgla. Przypomniało o tym Ministerstwo Finansów w specjalnym komunikacie.

Chodzi o świadczenie (w wysokości do 10 tys. zł netto), które wypłacane będzie do końca 2017 r. Jest ono wolne od podatku dochodowego na podstawie nowego art. 21 ust. 1 pkt 52h ustawy o PIT.

Zmiany wynikają z obowiązującej od wczoraj specjalnej ustawy (Dz.U. 2017, poz. 1971). Na jej mocy ponad 235 tys. emerytów i rencistów górniczych, którzy utracili prawo do deputatów węglowych, będzie mogło starać się o wypłatę jednorazowej rekompensaty. W tym celu wystarczy złożyć do właściwego przedsiębiorstwa górniczego wniosek oraz oświadczenie o braku dalszych roszczeń do deputatu. Zainteresowani mają na to jeszcze 20 dni.