W tym roku 48 proc. Polaków złożyło swoje zeznania podatkowe elektronicznie, przez internet, a 37 proc. zrobiło to osobiście w urzędzie - wynika z badania CBOS "PIT-y 2016". Od ub.r. składających PIT-y przez internet jest więcej niż tych co robią to osobiście w urzędzie.

CBOS przypomniał, że drugiego maja upłynął termin składania w urzędach skarbowych zeznań podatkowych od dochodów osobistych uzyskanych w roku 2016. CBOS zapytał badanych, czy rozliczanie PIT-ów sprawiało im trudności oraz w jaki sposób złożyli swoje zeznania. Blisko dwie trzecie (64 proc.) zrobiło to osobiście, np. przez internet lub w urzędzie, a co piąty (20 proc.) za pośrednictwem zakładu pracy bądź ZUS. Pozostali deklarują, że nie musieli płacić podatku (10 proc.) bądź nie złożyli PIT-u z innych powodów (6 proc.)

"W tym roku Polacy najczęściej składali swoje zeznania podatkowe elektronicznie, przez internet (48 proc.), rzadziej w urzędzie (37 proc.). Relatywnie niewielu wysłało swój PIT pocztą (8 proc.), a 7 proc. zrobiło to w inny sposób" - czytamy w środowym komunikacie CBOS.

Według CBOS, od 2011 roku, odsetek badanych składających swoje rozliczenia podatkowe w urzędzie zmalał o połowę, a odsetek decydujących się na wysłanie ich drogą elektroniczną wzrósł sześciokrotnie. "Od zeszłego roku liczba Polaków składających zeznania podatkowe przez internet przewyższa liczbę tych, którzy składają je osobiście w urzędzie" - czytamy.

Z danych CBOS wynika, że na wysyłanie swoich zeznań podatkowych elektronicznie, za pomocą internetu najczęściej decydowali się badani najlepiej wykształceni, w wieku 25–44 lata, a także mieszkańcy największych miast. Z kolei osobiście w urzędzie swoje PIT-y częściej niż pozostali składali najstarsi respondenci, badani z wykształceniem podstawowym / gimnazjalnym. Stosunkowo rzadko z tej formy korzystali mieszkańcy największych, ponad półmilionowych miast. Na wysłanie swoich zeznań pocztą trochę częściej, niż pozostali, decydowali się najstarsi respondenci, a także mieszkańcy największych miast.

Badanie pokazało, że dla 62 proc. badanych rozliczających się z urzędem skarbowym przygotowanie rocznego zeznania podatkowego było łatwe, a dla jednej piątej (21 proc.) – trudne. Blisko co piąty nie ma wyrobionego zdania na ten temat (17 proc.). W porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększył się odsetek badanych, dla których rozliczenie PIT-u było łatwe (o 8 punktów procentowych), zarazem nieznacznie zmniejszył się odsetek tych, którym sprawiało to trudność (o 3 punkty).

Trudności w przygotowywaniu zeznań podatkowych częściej niż pozostali zgłaszali podatnicy gorzej wykształceni, respondenci w wieku 55 lat i więcej, a także mieszkańcy wsi i mniejszych miejscowości. Z kolei mieszkańcy dużych i największych miast, absolwenci wyższych uczelni oraz młodsi badani częściej niż inni deklarowali, że rozliczenie PIT-u było dla nich łatwe.

"Z nowego rozwiązania polegającego na sporządzeniu zeznania podatkowego przez urząd skarbowy, po uprzednim złożeniu wniosku online PIT-WZ, częściej niż inni korzystali respondenci w wieku 35–44 lata, mieszkańcy największych miast oraz badani z wykształceniem co najmniej zasadniczym zawodowym. Korzystanie ze wstępnie wypełnionego formularza podatkowego (PFR) jest stosunkowo słabo zróżnicowane społecznie, natomiast inne programy komputerowe, dostępne w internecie bądź na płytach, częściej niż pozostali wybierali badani w wieku 25–54 lata, mieszkańcy największych, ponad półmilionowych miast oraz miast liczących od 20 tys. do 100 tys. ludności, a także absolwenci wyższych uczelni. Generalnie można zauważyć, że częstość decydowania się na to rozwiązanie rośnie wraz z poziomem wykształcenia" - czytamy w opracowaniu CBOS.

W tym roku CBOS zapytał także o przekazanie 1 proc. podatku wybranym organizacjom pożytku publicznego. Z deklaracji badanych wynika, że mniej więcej dwie trzecie podatników samodzielnie rozliczających się z fiskusem przekazało 1 proc. swoich podatków organizacjom pożytku publicznego. "Większość podatników zdecydowała się w tym roku na przekazanie 1 proc. swoich podatków na rzecz organizacji pożytku publicznego. Polacy najczęściej wspierali organizacje pomagające konkretnym osobom – znanym im osobiście lub ze słyszenia. Chętnie również przekazywali 1 proc. swoich podatków organizacjom, których cele i działalność znają i popierają. Z kolei zaniechanie przekazania części podatków organizacjom pozarządowym najczęściej uzasadniali brakiem czasu, zapomnieniem oraz nieznajomością żadnej organizacji wartej wsparcia" - czytamy.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 5–14 maja 2017 roku na liczącej 1034 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.